BKV.hu

Virtuális Erőmű Program

A BKV évek óta részt vállal a Virtuális Erőmű Program által kitűzött célok megvalósításában, azaz abban, hogy minél nagyobb megtakarítással járuljunk hozzá egy virtuális erőmű „felépítéséhez”. A program célja, hogy összegyűjtse, rendszerezze, számszerűsítse és közzé tegye a vállalkozások energiahatékonyság terén elért eredényeit.

A BKV Zrt. 2014-ben csatlakozott a programhoz, amelynek eredményeképpen a VEP által indított Energiahatékonysági Kiválósági Pályázaton „Energiatudatos Vállalat” címet (2014., 2017., 2018., 2019., 2020., 2022., 2023.), illetve „Energiahatékony Vállalat” díjat (2016.) kapott.
Az egyes Pályázatokhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó feladatok, tevékenységek minden szempontból illeszkedtek/illeszkednek a BKV Zrt. törekvéseihez, hiszen az energiahatékonyság témakörét Társaságunk elsődleges prioritással kezeli mind a menedzsment elkötelezettsége, mind a konkrét megtakarítások tervezése, illetve a beruházások, fejlesztések, valamint a fenntartási-, üzemeltetési tevékenységek végzése terén. A korábbi pályázatokhoz kapcsolódó vállalások ráirányították a figyelmet mindazon tevékenységekre, amelyek egy része mára már törvényi kötelezettség és része a Társaságnál működő Integrált Irányítási Rendszernek (IIR), más részük pedig nagy szerepet játszott mind a munkavállalói attitűd formálásában, mind az energiamegtakarítás növelésében.

Az elvégzett feladatok eredményének visszacsatolása érdekében minden évben elkészül a Társaság Önértékelése, amely alapján jól körvonalazódtak azok a témakörök, ahol további intézkedésekre volt/van szükség. Célkitűzéseinket erősítette, hogy a 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról és a törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet a nagyvállalatok energiahatékonyabb működtetésére több alternatívát is kínált.

A rendszer működésének hatása dominánsan megmutatkozik, hiszen számos pontban jelentős előrelépés történt a 2014. évi kiinduló állapothoz képest.

Jelentősebb előrelépés az alábbi területeken történt:
•  Az energiahatékonyság javítása több éve része a vállalati stratégiának és minden évben frissítésre kerül.
•  A szervezet rendelkezik valamely nemzetközi szabvány (ISO 50001) szerinti tanúsított energiamenedzsment irányítási rendszerrel, amely már több éve működik és megújító auditokon esett át.
•  A vállalati kultúrában, vezetési gyakorlatban az energiahatékonyság nem egyedi költségcsökkentési akcióként, hanem folyamatos fejlődésre vonatkozó elkötelezettségként jelenik meg.
•  Több éve működik egy belső és/vagy külső szakértőkből álló ún. energiahatékonysági munkacsoport, amely az összes szervezeti szintű nézőpontból vizsgálja az energiahatékonyságot.
•  A vállalat képes az energiafogyasztás mérésére a legfontosabb költséghelyeken, a mérőeszközök a rendszeresen ellenőrzésen és karbantartáson felül kalibrálva, vagy hitelesítve is vannak.
•  Rendszeresen készülnek Energia audit tanulmányok a szervezet főbb telephelyeiről, létesítményeiről (műszaki állapot felmérése, javaslattétel az épület, a gépészeti- és villamos rendszerek, a vízfelhasználás energiahatékonyabb működésére).
•  A szervezet felhasznál megújuló energiát és célul tűzte ki annak további bővítését.
•  Az energiahatékonysági célokhoz, az adott költséghely tevékenységéhez kapcsolódó energia indikátorok (EgTM: Energiagazdálkodási Teljesítmény Mutató) rendszere több éve sikeresen működik.
•  A szervezet az energiahatékonysági fejlesztési tevékenységének összes ráfordításait és hasznát számszerűsíti, elemzi és évente felülvizsgálja.
•  A szervezet az energiahatékonysági fejlesztési tevékenységeit „sikerbeszámolók” formájában dokumentálja, eredményeit megosztja dolgozóival, beszállítóival, partnereivel.

A teljesítmény kommunikációja, tapasztalataink megosztása, további hasznos tudás megszerzése érdekében 2015 óta már nyolc alkalommal – 2022-ben és 2023-ban már 150-160 fő részvételével – szervezett Energiahatékonysági Szakmai Fórumot a BKV a Társaság dolgozói, beszállítói, partnerei részére. A rendezvényre vonatkozóan – mind Társaságunk munkavállalói, mind az előadók részéről – számos pozitív visszajelzés érkezett, és sikerként értékelhető, hogy a rendezvény mára az IIR-hez kapcsolódó oktatások szerves részévé vált. Az előadások témái a rendezvény évről-évre megújuló tematikájához illeszkednek. Az elhangzó előadások, információk, bemutatott intézkedések, tevékenységek egyöntetűen támogatják és erősítik az energiatudatosság kialakulását, és hozzájárulnak a szemléletváltást eredményező elkötelezettség elmélyüléséhez, hiszen a célok eléréséhez a vállalatvezetés és a munkavállalók – a járművek és létesítmények üzemeltetése mellett – személyes hozzáállásukkal járulnak hozzá leginkább, így az energiatudatos működés nem csupán feladat, hanem eszköz is egyben.

A 2023. évi pályázatban az alábbi vállalások kerültek megfogalmazásra:
1.
Jelenlegi helyzet: folyamatos mérés történik a legfontosabb költséghelyeken, azonban energiafelügyeleti rendszer csak elszigetelten, pilot-projekt keretében üzemel.

Vállalás: az energiafogyasztás mérésén túl a rendelkezésre álló adatok körének bővítése, új mérési pontok kiépítése, az elemzés támogatásának fejlesztése.

2.
Jelenlegi helyzet: bár az energiahatékonyság fejlesztési akciótervek felülvizsgálata, értékelése rendszeresen és folyamatosan zajlik, azonban a folyamat optimalizálása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a szabályozott folyamatok hatékony végrehajtására.

Vállalás: az energiahatékonyság fejlesztési akciótervek felülvizsgálati-, értékelési rendszerének optimalizálása.

3.
Jelenlegi helyzet: a több éve zajló energiahatékonysági fejlesztések eredményei rendelkezésre állnak, azonban jelenleg évente néhány alkalommal, csak egyes fejlesztések kerülnek bemutatásra. A Társaság belső kommunikációs csatornáinak igénybevételével évente több alkalommal is sor kerülne sikerbeszámolók közzétételére.

Vállalás: az energiahatékonysági fejlesztések eredményei, valamint a legjobb gyakorlatok „sikerbeszámolók” formájában az egész szervezet számára bemutatásra kerülnek.