BKV.hu

Valótlan állítások miatt jogi lépéseket tervez a BKV

2013-07-31 09:51:07

A BKV Zrt. rágalmazás miatt feljelentheti és személyiségi jog megsértése miatt beperelheti volt járművezetőjét. Társaságunk azért fontolgatja a jogi lépéseket, mert Kis Sándor azon állítása, hogy az elbocsátása körül szabálytalanságok történtek, nem felel meg a valóságnak.
 
Amint azt korábbi tájékoztatásainkban közöltük, Kis Sándor villamosvezető június 17-én, hétfőn bántalmazott egy szabálytalanul közlekedő – tilos jelzésnél a villamos elé lépő – gyalogost. A BKV Zrt. a szükséges vizsgálat lefolytatását követően június 20-án azonnali hatályú felmondással megszüntette a járművezető munkaviszonyát.
Hangsúlyozzuk, hogy a folyamat a törvényben előírtaknak megfelelően zajlott. Társaságunk a járművezetőt a munkavégzés alól azonnali hatállyal felfüggesztette, és írásban értesítette az ügyben lefolytatandó eljárás elrendeléséről.

Kis Sándor meghallgatására június 19-én került sor. A meghallgatásról jegyzőkönyv készült, melyet a munkáltatói jogkörgyakorló, a jegyzőkönyvvezető és a munkavállaló is aláírt. A jegyzőkönyv nem tett említést olyan tanúkról, akiket akár a munkáltató döntése alapján, akár Kis Sándor kérésére az eljárás során meghallgathattak volna. A járművezető egyértelműen elismerte, hogy pofonvágta a szabálytalankodó hölgyet, ez a viselkedés pedig Társaságunk szolgáltatói tevékenységével nem egyeztethető össze, és – ahogy azt az eset után kiadott közleményünkben is megírtuk – egy terhes anya bántalmazására nem adhatunk felmentést, nem találhatunk rá alapos, mentő indokokat.

Kis Sándor a „felmondási értesítés” aláírását és átvételét megtagadta, és bár lehetősége volt az általa sérelmesnek tartott munkáltatói intézkedés kapcsán a Munkaügyi Bizottsághoz fordulni, kérelmét az előírt határidőn túl nyújtotta be.

Kis Sándornak jogorvoslatként valóban lehetősége van a továbbiakban is a Munkaügyi Bírósághoz keresetet benyújtani, azonban azon állítása, hogy az elbocsátása körül szabálytalanságok történtek, nem felel meg a valóságnak, így ennek alapján Társaságunk a szükséges és indokolt lépések megtételét fontolgatja.

Amint az a korábban kiadott közleményeinkben is szerepel, Kis Sándor villamosvezető munkaviszonyának megszűnéséről jogszerű döntés született a BKV-nál, amely természetesen nem a Fővárosi Önkormányzat kérésére vagy utasítására, hanem a Társaságunknál érvényben lévő munkaügyi szabályozás alapján történt.