BKV.hu

Tények és érvek a használt villamosbeszerzési eljárással kapcsolatban

2021-09-29 14:13:53

A BKV Zrt. megdöbbenéssel értesült azokról a sajtóhírekről, amelyek szerint a Közbeszerzési Hatóság, illetve a Volner Párt kifogásolja a BKV Zrt. használt villamosok beszerzését célzó közbeszerzési eljárásának körülményeit. Visszautasítjuk az elfogultság, szabálytalanság, sőt a bűncselekmény gyanúját sugalló, a Fővárost, illetve a BKV Zrt. vezetését ért vádakat. Kijelentjük továbbá, hogy a jövőben is minden olyan szükséges intézkedést megteszünk – a mindenkori jogszabályi kereteket betartva -, amely a budapesti közösségi közlekedés színvonalának javítását szolgálja. A konkrét beszerzés körülményeivel kapcsolatban nézzük a tényeket!
 
A Főváros és a BKV vezetése tisztában van azzal, hogy az egyre inkább öregedő budapesti villamosállomány leginkább elavult, 50 év körüli életkorú járműveinek cseréjére ideális megoldást új villamosok beszerzése szolgáltatna. Ehhez van ugyan jelenleg is érvényes, 51 darab új CAF jármű lehívását lehetővé tevő szállítási szerződés, azonban a szükséges, mintegy 35 milliárd forintos forrás nem áll rendelkezésre a Főváros költségvetésében, a fejlesztési hitelfelvétel lehetősége pedig a Kormány támogatása nélkül nem valósítható meg.
 
A fentieket és a szakmai, műszaki szempontokat figyelembe véve döntöttünk úgy, hogy felkutatjuk azokat az Európában fellelhető villamoskontingenseket, amelyek megfelelnek a budapesti pályahálózatnak, az ehhez kapcsolódó műszaki elvárásoknak, illetve várható a közeljövőben történő értékesítésük. Más európai várost is megkerestünk – pl. Bonnt –, de érdemi választ csak az önkormányzati tulajdonú  Frankfurti Közlekedési Vállalattól kaptunk, akik előzetes, indikatív árajánlatot is küldtek a BKV Zrt. részére.
 
A Főváros és a BKV vezetése ugyanakkor felelős beszerzési, gazdálkodási magatartást folytat, vagyis mindennemű járműbeszerzés csak a Közbeszerzési Törvény keretei között, nyilvános eljárás formájában történhet, amelyről a frankfurti közszolgáltatót is tájékoztattuk. A Közbeszerzési Törvény alapján jogszerű, sőt egy felelős Ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást – a beszerzés tárgyára és becsült értékére tekintettel – megfelelő alapossággal előkészíteni. Ennek része a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése és az arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás is. Hangsúlyozzuk azonban, hogy az árról és a beszerzési eljárás feltételeiről nem egyeztetett a BKV a frankfurti közlekedési vállalattal, csak a járművek műszaki és budapesti üzemeltethetőségi feltételeit, és az értékesítési szándék időbeli ütemezését érintették a tárgyalások.

Nem jogszerűtlen tehát a beszerzési eljárás megindítása előtti kapcsolatfelvétel, különös tekintettel arra, hogy sem a Fővárosi Önkormányzat, sem a BKV Zrt. részéről elköteleződés nem történt: erre vonatkozó nyilatkozatot nem tettünk, megállapodás semmilyen kérdésben nem született és előszerződést sem kötöttünk. Használt járművek beszerzése kizárólag szoros, folytonos kommunikációval valósulhat meg, hiszen nem tömegtermék, sőt azok iránt egyszerre több érdeklődő is lehet.
 
A használt villamosok fedezetének biztosítása érdekében szükség volt a Fővárosi Önkormányzat bevonására. A közbeszerzési eljárás indíthatósága céljából a BKV Zrt. javaslatot tett a tulajdonos felé és a közgyűlési döntést figyelembe véve történt az eljárás előkészítése. Ennek során, a vonatkozó kormányrendelet előírásai szerint kötelező a vasúti jármű beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás közzététele előtt egy elvi előzetes típusengedély megszerzése, amelynek a BKV eleget tett. Kiemelendő azonban, hogy ez az elvi előzetes típusengedély a dokumentációs kategóriának megfelelően nem konkrét gyártmányra, típusra vonatkozik, hanem egy általános feltételekkel összeállított műszaki kritériumrendszer, amely széles körben alkalmas különböző villamosok részvételére a kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásban (a kiírás mellékletét is képezi).
 
Az augusztus közepén megjelentetett uniós, hirdetménnyel induló (tehát a potenciális ajánlattevők számára nyílt) tárgyalásos eljárás feladását megelőzően a Közbeszerzési Hatóságnak módja volt véleményezni az eljárás dokumentációját, ezt követően a hiánypótlási felhívásaikat átvezetve vált lehetővé, hogy a kiírás megjelenjen az EU Hivatalos Lapján (TED). Ez is igazolja, hogy a kiírási feltételek pártatlanok, és kellően általánosak ahhoz, hogy lehetővé tegye a széleskörű pályázati jelentkezéseket. Tárgyalásos eljárás kiírására is azért esett a választás, mert az ajánlattevőkkel a tárgyalások során lehetőség van bármely műszaki és  szerződéses feltétel pontosítására, módosítására, ahogy azt a felhívásban is világossá tettük. A közbeszerzési eljárás úgynevezett részvételi jelentkezési szakasza 2021. szeptember 22-én lezárult, egyelőre érdeklődések jelzése, illetve a jelentkezés történt meg, tehát konkrét ajánlatok benyújtására nem került sor.
 
A fentiek alapján tehát visszautasítjuk azokat a vádakat, amelyek az elfogultság, a szabálytalanság, sőt a bűncselekmény gyanúját sugallják a Főváros, illetve a BKV Zrt. vezetésével szemben. Kijelentjük továbbá, hogy a jövőben is minden olyan szükséges és szabályos intézkedést megteszünk, amely a budapesti közösségi közlekedés színvonalának javítását szolgálja.

2021. szeptember 29.

BKV Zrt.