BKV.hu

Reagálás az index.hu április 23-án megjelent cikkére


Uj Péter
Főszerkesztő


Tisztelt Főszerkesztő Úr!


Az április 23-án megjelent " Még 13 ügyletet ajánlunk a FIDESZ figyelmébe " című írásukkal kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a BKV 2008 decemberében kötött 7 milliárdos szerződéséről valótlanságot írtak, és ezzel félrevezették az olvasókat. A korrekt tájékoztatás elősegítése, valamint a hasonló hibák elkerülése érdekében tájékoztatjuk Önt az alábbiakról:

A BKV Zrt. az üzemeltetésében lévő járművek valamint épületek rendszeres takarítására vonatkozó közvetlen részvételi felhívást a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) 220. §-a alapján, 2008. március 18-án küldte meg az előminősített jelentkezők számára.

Az eljárás részvételi szakaszában a jelentkező cégeknek többek között nyilatkozniuk kellett arról, hogy a Kbt. 60. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró ok nem áll fenn (az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott).

A Kbt. 63. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint annak bizonyítása, hogy a fentiekben említett kötelezettség nem áll fenn, a köztartozást nyilvántartó hatóságok által kiadott - az eljárási eredmény kihirdetésének időpontját legfeljebb egy évvel megelőzően kelt - igazolással lehetséges. E dokumentumnak tartalmaznia kell azt, hogy az igazolás kiállításának időpontjában a cégnek nincs a hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy ha van, milyen időpontban járt le, és annak megfizetésére halasztást kapott-e. "

A Renomé Kft. a részvételi jelentkezéséhez 2008. március 27-én kelt APEH, valamint VPOP igazolást csatolt arról, hogy a dokumentumok kiállításának napján az APEH felé nyilvántartott adótartozása, illetve a VPOP felé vám- és adótartozása nincs. E dokumentumok másolatát jelen levelünkhöz csatoljuk.

Az eljárásban az eredményhirdetésre 2008. december 12-én került sor.

A fenti törvényi szabályozásokra és a Renomé Kft. benyújtott igazolásainak dátumára és tartalmára tekintettel megállapítható, hogy a közbeszerzési törvényben foglalt előírásoknak a Renomé Kft. megfelelt, köztartozása nem volt, a BKV Zrt. jogszerűen járt el.

Kérjük tisztelt Főszerkesztő Urat, gondoskodjon arról, hogy munkatársai ne tegyenek közzé olyan hazugságokat, amelyeket dokumentumokkal cáfolni tudunk.


Üdvözlettel:
BKV Zrt.