BKV.hu

Reagálás az index cikkére

2012-08-15 08:51:38
Tisztelt Tenczer Gábor!
 
Sajnálattal vettük tudomásul, hogy mintegy 20 perccel azután, hogy a 2009-es telefonszámlákkal kapcsolatos kérdéseit megküldte, már meg is jelent az erről szóló cikk, egyoldalúan, tele feltételezésekkel. Ha megvárta volna válaszunkat, lett volna módja korrekt tájékoztatást nyújtani az olvasóinak, így azonban valótlan állításaival félretájékoztatta őket, a BKV Zrt.-nek pedig valótlanságokkal keltette rossz hírét.
 
Ugyan a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról kimondja: a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Ön is tudja, hogy általában - a lehetőségeinkhez képest - igen gyorsan tájékoztatjuk a hozzánk forduló médiumokat, azonban egy tizenegyezer embert foglalkoztató nagyvállalatnak, illetve annak vezetőinek más teendői is vannak.
 
A cikkben említett tartozás nem a Társaság tartozása, hanem dolgozói tartozás, amelyekért a BKV kezességet vállalt, meg is teszünk mindent annak érdekében, hogy a helyzet, így a kollégák tartozása mihamarabb rendeződjön. Ön azt írja: körülbelül ezer dolgozót érint a probléma, általában pár tízezer forintos elmaradással (a legnagyobb hátralék tudomása szerint 70 ezer forint). Felhívnánk a figyelmét arra, hogy több tízezer forintos hátrány felhalmozása általában nem egyik napról a másikra történik, vagyis nehezen érthető, ha az a dolgozó, aki ilyen tetemes összeggel tartozik egy szolgáltatónak, hirtelen szembesül a tartozás tényével és összegével. Hangsúlyoznánk továbbá, hogy bármely más szolgáltató - ELMŰ, Főtáv, stb - esetében valószínűleg nem beszélhetnénk 2009-es, tehát három éves tartozásról, a számlák feladásának ugyanis határideje van, amelyet a felhasználónak kötelessége tartani, ellenkező esetben kikapcsolják a szolgáltatást.
 
Üdvözlettel,
BKV Zrt.