BKV.hu

Reagálás a Blikk cikkére

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

A Blikk mai számában megjelent a 6 millióért festik a buszt" című cikk, melyből - sajnálatos módon - a BKV álláspontja kimaradt.

Hasonló esetre sajnos már korábban is volt példa. Azonban a mostani történés azért furcsa, mert a konkrét cikk megírása előtt Vajta Zoltán Úr megkeresett minket. Igaz - a szokásos napi gyakorlattól eltérően - meglehetősen későn, a munkanap végén - 15 óra 54 perckor - érkezett az írásos megkeresése. Az is igaz, hogy - szintén az általános munkamenettől eltérően - másfél órás határidőt szabva várta a BKV válaszát.

A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény értelmében„ "közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget."

Mint azt Ön is tudja, és bizonyára tapasztalja is, a napilapokkal - különösen a Blikkel - folytatott korrekt és hatékony munka, együttműködés és a hiteles tájékoztatás érdekében napi munkája során a BKV általánosságban eltér a fenti válaszadási határidőtől, azaz megpróbálja mindig kielégíteni a sajtó sürgősebb igényeit. A meglehetősen furcsa és rövid határidő kiszabása ellenére ezt tettük most is. Sőt, nem csak a Vajta Zoltán Úr által „meghatározott" határidőre, hanem még a saját válaszadási gyakorlatunkhoz képest is sokkal hamarabb juttattuk el a BKV hivatalos válaszát.

Mindezek ellenére a későbbi cikkben mégsem jelent meg az álláspontunk.

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Ezek után, engedje meg, hogy most - a napi gyakorlattól eltérően - én tegyek fel kérdéseket Főszerkesztő Úrnak:

Megengedhető-e Ön szerint, hogy egy újságíró egy napok óta aktuális témában a munkanap végén (15.54-kor) tegye fel kérdéseit úgy, hogy ezen lényeges kérdések megválaszolására mindösszesen másfél órás határidőt szab?
Megengedhető-e Ön szerint, hogy az újságíró a BKV álláspontját szeretné megtudni egy ügyben, ezt az általa szabott határidőre megkapja - ennek ellenére a megjelent anyagban mégsem szerepel a válasz?
Megengedhető-e Ön szerint, hogy a feldolgozott témában - az esélyegyenlőség alapvető elvének figyelmen kívül hagyásával - több megkérdezett közül csak az egyik fél álláspontját közlik le? (Jelen esetben ugyanis a VEKE rövid álláspontja megjelenhetett az írásban, ezért úgy véljük, a korrekt tájékoztatás megkívánta volna a BKV válaszainak szerepeltetését is.)
Kérem, hogy jelen levelemben foglaltakról tájékoztassa Vajta Zoltán Urat is. Egyúttal szívesen látom Főszerkesztő Urat egy személyes találkozóra (ennek időpontját természetesen egyeztessük), amelynek keretében - a hiteles tájékoztatás, illetve a további sikeres és hatékony szakmai kapcsolat érdekében - a felmerült kérdéseket az Önök érveinek meghallgatása mellett tisztázni tudjuk.

2009. június 16.

Üdvözlettel:

Dr. Székelyné Pásztor Erzsébet
Kommunikációs Igazgató

BKV Zrt.