BKV.hu

Reagálás a Népszabadság A külsősök sem olcsóbbak című cikkére

2014-07-17 11:10:48

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

A 2014 július 11-én megjelent, A külsősök sem olcsóbbak című cikkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.

A BKV vezetése visszautasítja azt az állítást, miszerint "A BKV menedzsmentjének legutóbbi összegzéséből úgy tűnik, hogy ….", a szöveg ugyanis azt sugallja, mintha készült volna egy legutolsó, vagyis végleges összegző anyag, amely bizonyos konkrét megállapításokat tartalmaz, ezzel szemben az igazság az, hogy számos elemzés és egyéb anyag készül különböző szempontok és megközelítések alapján, melyek csupán a folyamatos gondolkodást elősegítő munkaanyagok és egyikük sem tekinthető egy olyan konkrét, összegző anyagnak, mint amire az újságíró utal.
A meghirdetett új autóbusz-üzemeltetési modell sok tekintetben stratégiai kihívások elé állítja a BKV-t. Ebben a kontextusban, több működési alternatíva vizsgálata mellett, a BKV menedzsmentje tanulmányozza a buszágazat esetleges leányvállalati kiszervezésének lehetőségét is. De az elemzések meglehetősen kezdeti szakaszban vannak, így annak a közelében sem vagyunk, hogy személyi kérdések komolyan felmerültek volna.

A BKV államosítására vonatkozó eszmefuttatással kapcsolatban az újságíró illetéktelenül nyilatkozik a BKV menedzsmentjének hitéről ("a BKV menedzsmentje még mindig nem hiszi el, hogy ez megtörténhet") - egyrészt nem kérdezte meg a BKV menedzsmentjét a szóban forgó kérdésről, tehát olyan megállapításokkal ruházza fel ezt a fórumot, melyek valóságtartalmáról nincs információja, másrészt minden józanul gondolkodó ember számára nyilvánvaló, hogy ez nem hit kérdése. A BKV menedzsmentje nem kapott hivatalos tájékoztatást az esetleges államosítási opcióval kapcsolatban, így nincs mit elhinnie, vagy megkérdőjeleznie.

Nem felel meg a valóságnak az a felvetés sem, hogy az „önálló buszos cég már elfogadhatóbbnak tűnik számukra”, ugyanis erről sem tájékozódott az újságíró, vagyis újfent felelőtlenül a BKV menedzsmentnek tulajdonít olyan állásfoglalásokat, amelyek valóságtartalmáról nem győződött meg. Ez éppen úgy gazdasági kérdés, mint az, hogy „az adósságállomány teljes egészében a kötött pályás ágazatnál maradna”, vagyis e kérdések alapos gazdaságossági elemzése nélkül hiteltelen bármilyen megállapítás megtétele - különösen egy, a kérdéssel kapcsolatban nem minden részlet birtokában lévő újságíró számára.

Vitatkozunk a következő mondattal is. "A BKV erről már tavaly nyáron tájékoztatta az igazgatóságot, amely ennek nyomán szorgalmazta, hogy az új járművek beszerzése kerüljön bele a BKV idei beruházási tervébe. Nem került.” Ugyanis, bár nem nagy mennyiség, de 3+15 db PKD szóló busz beszerzése, építése beruházási keretből folyik, melyek 2014 év végégig forgalomba állnak. Emellett várhatóan eredményes lesz a "kulcsrakész" beszerzést célzó 15 db +400% (azaz +60 db) szóló autóbusz beszerzésére irányuló szándékunk, amelynek finanszírozása szintén a beruházási tervben szerepel. Ezek a buszok 2015 elején forgalomba állhatnak.
Nem világos számunkra, mit ért az újságíró az alatt, hogy „ Így aligha meglepő a BKV menedzsmentjének "lázadása". Nincs tudomásunk semmilyen lázadásról sem idézőjelben, sem anélkül, ezért határozottan visszautasítjuk az ilyen fajta, a menedzsment hozzáállásának, magatartásának eltorzítására alkalmas kijelentéseket. Ezúton is megerősítjük: a menedzsment nem lázad, hanem hivatalos döntésre vár.

Ismételten felhívjuk a figyelmet , hogy "Az új buszüzemeltetési modell eddigi tapasztalatait összegző jelentésükben…." kezdetű mondat, illetve folytatása tartalmától elzárkózunk, ugyanis, mint a fentiekben leírtuk: egyetlen eddig készült munkaanyag sem tekinthető olyan összegző anyagnak, mint amit az újságíró ismerni vél és sugall.

Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Ismételten kérjük Önt és újságíró kollégáit, hogy - a hasonló esetek elkerülése valamint olvasóik korrekt tájékoztatása érdekében - forduljanak a BKV-hoz bizalommal kérdéseikkel, amennyiben a Társaságunkról írnak.
Üdvözlettel

BKV Zrt.