BKV.hu

Reagálás a Magyar Narancs téves állításaira

2019-06-05 07:38:54

A magyarnarancs.hu oldalon június 4-én „A BKV csődje a fővárost is magával ránthatja” címmel megjelent írás szerzője sajnálatos módon több ponton figyelmen kívül hagyta a Társaságunktól kapott hivatalos tájékoztatást. Ehelyett meg nem nevezett forrásokra hivatkozva pontatlan, hamis állításokat fogalmaz meg, egyebek mellett a BKV Zrt. gazdálkodásával kapcsolatban, így az írás komolytalan és felületes.
 
A továbbiakban tételesen kívánjuk cáfolni az újságíró félrevezető állításait:
 

 • Semmilyen csődhelyzetről nincs szó, ezért már a címben foglalt állítást is visszautasítjuk.

 

 • Nincs szó 9,2 milliárdot „jóval meghaladó” hiányról. A könyvvizsgáló által auditált 2018. évi Beszámoló is alátámasztja a 9,3 milliárd Ft-os veszteséget.

 

 • A Fővárosi Közgyűlés zárolással kapcsolatos döntése a beruházási célok pontosításáig volt érvényben, ami semmilyen üzemeltetési problémát nem okozott, hiszen a működési költségeket nem érintette.

 

 • Az Európai Bizottság közszolgáltatást végző társaságoknak ésszerű nyereséget előíró rendeletét az újságíró viszontkérdésünkre megnevezni nem tudta. Megjegyezzük: a cikkben sem hivatkozott a pontos rendeletre.

 

 • A troli hálózat váltóhibáival kapcsolatos állításait semmi nem támasztja alá, azok nem fedik a valóságot. Valamennyi troliváltó működőképes. A váltóhibák javítására külső partnerrel szerződéses viszonyban állunk, aki a bejelentett hibákat minden esetben néhány órán belül szervízeli. A Kerepesi úton új típusú, korszerű, számítógépes váltóállítás működik, gyakorlatilag hibamentesen.

 

 • A cikkíró gazdasági fogalmakat kever. Az írásában sajnos keveredik a 2018. évi – a Beszámoló által alátámasztott – tervezett költségekhez képest elért 3,5 milliárd Ft összegű anyag- és személy jellegű ráfordítás megtakarítás, a 2 évvel ezelőtti tényköltségekkel.

 

 • A belső eladósodottság számításánál nem ismerjük az Magyar Narancs által alkalmazott módszert, de a cikk önmagában ellentmondó. Egyrészt kijelenti, hogy „nem sikerült lefaragni” a Tarlós István által említett 800 mrdFt-ból, viszont ugyanabban  a mondatban  kijelenti, hogy jelenleg ez alsó hangon 500 mrdFt. Az 500 mrdFt jelentősen alacsonyabb, mint a 800 mrdFt, ez a megállapítása szintén komolytalan.

 

 •  „A társaság könyvvizsgálója sem ujjongott, összefoglalásként a BKV tavalyi évét romló jövedelmezőségi és biztonsági szinttel jellemezte.” A cikkben szereplő mondat szintén téves, a BKV Zrt. könyvvizsgálója nem tett ilyen észrevételt.

 

 • „Tarlós István utasítására 2019-ben 19 milliárdos megtakarítást várnak el a BKV-tól.” A cikkben szereplő megtakarítási elvárásról nem tudunk, ilyen összegű elvonási utasítás nem érdekezett a BKV Zrt-hez.

 

 • A buszbeszerzésekről azt írják, hogy „új autóbusz vásárlásra se futja, fejlesztésre való forrásait működésre kénytelen fordítani.” Ezzel szemben újra megerősítjük, hogy a BKV-nál a működési költségek fedezete és a beruházási források teljesen elkülönülnek, így a beruházási forrásokat nem lehet működési költségekre fordítani (és mivel ezeket a költségeket teljes egészében megtéríti a Főváros, erre nincs is szükség). A 20+20 darabos autóbusz flotta megvásárlására a BKV Zrt.-nél rendelkezésre áll a forrás, ez volt ezen beszerzés elindításának az alapja.

 

 • A további opcionálisan megvehető 80+80 darab autóbuszra a következő évi beruházási forrásokat tervezzük felhasználni, így azoknak jelenleg nem kell rendelkezésre állniuk, de tervezhetően rendelkezésre fognak állni. A Kormányzat által biztosítható további autóbuszbeszerzési célú források a következő években tervezett opcionális járműbeszerzéseket tudják felgyorsítani, előre hozni, de ez nem érinti a 20+20 darabos alapmennyiség beszerzését, azt a BKV Zrt. saját forrásból biztosítja! A közbeszerzési eljárás zajlik, így az ott szereplő árak nem nyilvánosak, de a BKV Zrt. a szükséges fedezetet biztosítja, amennyiben eredményesen zárul a tender.

 

 • A cikk állításaival ellentétben ismét megerősítjük, hogy a veszteség ellenére a BKV Zrt. működési költségeinek finanszírozása 2018-ban is – ahogy a 2012-ben bevezetett új közszolgáltatási rendszer működése óta mindig – folyamatosan biztosított volt. A veszteség számviteli jellegű és elsősorban annak a következménye, hogy a BKV eszközpótlásának és eszközfelújításainak finanszírozása nem kizárólag az értékcsökkenés ágán valósult meg 2018-ban, hanem a Kormány és a Fővárosi Önkormányzat egyéb fejlesztési forrásokat biztosított e célra.

 
Üdvözlettel,
BKV Zrt.