BKV.hu

Nem drágult az M4 projekt – a beruházás költségei nem változtak

2016-04-19 16:15:00

Az M4 beruházás során az alagútépítő BAMCO Kkt. által indított perrel kapcsolatban – a sajtóban megjelent hírekre reagálva – fontosnak tartjuk leszögezni: az M4 beruházás összköltségvetése a 2012 decemberében Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az M4-es metró projekt finanszírozásáról aláírt új, egységes szerződés megkötése óta nem változott. A szerződés alapján a projekt összköltségvetése 452,5 milliárd forint, mely magában foglalja valamennyi még hátralévő munkafázis mellett a látható legmagasabb pénzügyi kockázat összegét is. 2012-ben az említett 452,5 milliárd forintos kereten belül 67,5 milliárd forint került elkülönítésre a szerződött vállalkozókkal folytatott vitás kérdésekre – ez egy elvi, maximális keret.

 

Ebből a keretből mindeddig hozzávetőleg 21 milliárd forint került felhasználásra, egy része a peres eljárások lezárásaként, másik része a vállalkozókkal történt, a sajtó előtt is ismert (egyébként minden esetben a Fővárosi Önkormányzat és a Kormány együttes jóváhagyásával kötött) megállapodásként. A bankgarancia lehívásának jogszerűségéről folyt perben született ítélet csak a bankgarancia lehívásának jogszerűségére vonatkozóan tesz megállapításokat, a követelések jogszerűségét, azok mértékét – azaz a jogvita tényleges tartalmát – nem érinti. Természetesen a megbízó a vitás kérdések jogi úton történő további rendezéséről nem mond le (nem is mondhatna le, hiszen az igényérvényesítés jogszabályi kötelezettsége). Sem a bankgarancia visszafizetése, sem a kamat nem növeli egyébként az összköltségvetést, hiszen részét képezik a már említett 67,5 milliárd forintos elvi keretnek.

 

Az alagútépítő vállalkozó a hozzávetőleg 100 millió eurós (~30 milliárd forint) teljes követelésállományából eddig mindösszesen (és részben átmenetileg) 27 millió euró összeg kapcsán járt sikerrel, ami egyértelműen azt mutatja, hogy hatékony az ügyvédi és szakértői munka. A bankgarancia-lehívás alapjául szolgáló megbízói követelések tehát még nem kerültek elbírálásra. A keret – amely része a beruházás összköltségvetésének – 2012 óta nem változott és a hátralévő, már ismert kockázatok, valamint a folyamatban lévő eljárások sem indokolják, hogy a jövőben a keret emelkedjen. Nem igazak tehát azok az állítások, melyek szerint a beruházás összköltsége emelkedett volna, ezzel ellentétben – kiindulva az eddigi tendenciából – a vitarendezésre elkülönített keret minden valószínűség szerint még csökkenni is fog az eljárások lezárását követően.

 

Bolla Tibor

elnök-vezérigazgató

BKV Zrt.