BKV.hu

Megszületett a 2021-es Bér-részmegállapodás a BKV-nál

2021-06-07 15:21:07

Sikerrel zárultak a 2021-es esztendőre vonatkozó tárgyalások a BKV vezetése, valamint az érdekképviseletek között. A Részmegállapodás – illeszkedve a Fővárosi Önkormányzat, valamint a Bérszövetséget alkotó szakszervezetek megegyezéséhez – biztosítja a pandémiával sújtott 2021-es évre a munkahelyek stabilitását és megőrzését, valamint lehetőséget ad arra, hogy bár korlátozottabb mértékben, de folytathassuk a kollégáink megbecsülésére és a munkakörülményeik fejlesztésére irányuló törekvéseinket.


A BKV vezetése, valamint a szakszervezetek között megszületett a 2021-es Részmegállapodás, amelyet június 7-i ülésén a BKV Igazgatósága is egyhangúan jóváhagyott. Jelentős tárgyalássorozat végére került ezzel pont. Az egyeztetéseket ugyan beárnyékolta a forráshiány, a mozgástér beszűkülése ellenére mégis sikerült olyan megoldást találni, ami egyszerre szavatolja a munkavállalók és az utasok érdekeit, valamint a stabil működést. A forráshiány miatt egyelőre alapbéremelésre nem kerül sor (ezért Részmegállapodás), de amennyiben forrást találnak a felek – erről rendszeres egyeztetés történik -, annak felhasználásáról külön egyeztetést tartanak.
A Részmegállapodás keretében a Fővárossal együttműködve továbbra is fenntartjuk a Budapest Pótlékot, így a teljes munkaidős kollégáink évente két alkalommal fix összegű – a BKV kötelékében eltöltött időhöz igazodó - kifizetésben részesülnek. A cafeteria éves keretösszegén túl további 20.000 Ft cafeteria-juttatás illeti meg kollégáinkat, amit már a június 25-i kifizetéssel meg is kapnak. A munkáltató az idei évben is biztosítja az év végi csekély értékű juttatást kollégáinknak 16.700 Ft összegben. Az idei Részmegállapodás is kiemelten foglalkozik a munkahelyek megőrzésével, valamint azzal, hogy kiszámítható és tervezhető munkalehetőséget biztosítsunk kollégáinknak, így 2021-ben sem lesz létszámcsökkentés.


Mivel a BKV vezetése elkötelezett a munkakörülmények javításában, a Részmegállapodásban rögzítjük, hogy a munkakörülményeket javító intézkedéseinket a szakszervezetek bevonásával folytatjuk. A Részmegállapodás elfogadásával a BKV vállalta azt is, hogy amennyiben az Üzleti Tervben meghatározott személyi jellegű ráfordításokban megtakarítás várható, akkor a megtakarítást szintén a munkavállalói megbecsülésére fordítja.


A 2021-es tárgyalássorozat az ismert nehézségek miatt eddig nem látott kihívások elé állította a feleket, egy cél mégis közös volt: a munkavállalók érdekeinek érvényesítése. Köszönjük az érdekképviseleti oldal konstruktív hozzáállását és javaslatait, valamint munkavállalóink türelmét is.BKV Zrt.