BKV.hu

Megkezdődtek a budai fonódó villamoshálózat kivitelezési munkálatai

2014-09-30 10:42:11

Elkezdődött a budai fonódó villamoshálózat építése. A 17 milliárd forintba kerülő fejlesztés révén a 17-es villamos három budai járattal egyesül, így észak-déli irányban egész Budát átszelő vonalak jönnek létre 2015-re. Óbudáról átszállásmentes, kötöttpályás kapcsolat létesül a Batthyány tér, a Széll Kálmán tér, a BAH-csomópont, a Móricz Zsigmond körtér, Albertfalva, valamint Kelenföld felé.

 

 

A budai fonódó ötlete régóta napirenden volt Budapesten, de a korábbi városvezetésnek nem volt ereje és bátorsága belekezdeni egy ilyen horderejű fejlesztésbe. A villamoshálózat kiépítésével jelentősen javul a közlekedés Észak- és Dél Buda között – mondta a Margit hídnál tartott tájékoztatón Tarlós István, főpolgármester. Ismertette: a projekt Széll Kálmán téri leágazásánál a 17-es villamost kötik össze a 61-essel, ennek költsége 12,5 milliárd forint, a Bem rakparti szakasz pedig 5,2 milliárd forintból épül meg, és a 17-es villamost kapcsolja be a 19-es és 41-es vonalakba. – Ha az 1-es villamost átvezetik a Rákóczi hídon, akkor a fonódó villamos összeköti annak két végállomását is – tette hozzá.

A főpolgármester a tervezés során legkritikusabb pontnak a Margit híd alatti átvezetést nevezte, ugyanakkor jelezte: a két villamosvágány egy sáv szélességet igényel, a közúti sávok megmaradnak, a buszsáv pedig megszűnik.

 
 
 

A főpolgármester kitért az 1-es és 3-as villamost érintő beruházásra, hozzátéve: a Fővárosnak kidolgozott projektje van arra, hogy az 1-es villamos kimenjen a Vörösvári útra, egészen az esztergomi vasútvonalig. Elmondása szerint további kötött pályás fejlesztésekben gondolkodik, erre példaként a Bajcsy-Zsilinszky úti villamosközlekedés helyreállítását és egy Újpalotát érintőt kötött pályás összeköttetést említett.

Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere arról beszélt: a beruházás a kerületben élők érdekeit szolgálja. Méltatta, hogy a főváros és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az önkormányzat számos kérését figyelme vette, így a korábbi, a kerületet sok szempontból hátrányosan érintő tervek jelentősen átalakultak. Ezek közé sorolta a BKK által elkészített közterületi rendezési tervet, ami szavai szerint orvosolta a problémák túlnyomó részét. Hozzátette: biztonságos marad a gyalogos és kerékpáros közlekedés, megmaradnak az autós sávok és az ott élők parkolására is találtak megoldást.

A beruházás során akadálymentesítik a közlekedést, felújítanak több pályaszakaszt és közterületeket, a villamos pedig gumibetétes hangcsillapított pályán megy majd, csökkentve a zajterhelést.

A Fővárosi Önkormányzat közlekedésszervezőjeként a Budapesti Közlekedési Központ 2014. július elején hirdetett eredményt a budai fonódó villamoshálózat kivitelezésére tavaly decemberben kiírt közbeszerzési eljárásban. Ennek értelmében a villamoshálózat Bem rakparti ágát a BEM Tram Konzorcium építheti meg, míg a Széll Kálmán téri ág kivitelezésére az ÓBUDA Tram Konzorcium mintegy ajánlatát fogadták el.

A Széll Kálmán téri ág

A projektben új vágányszakaszt épül a Frankel Leó utca és a Margit körút között, ezáltal a Széll Kálmán teret és Óbudát átszállásmentesen használható villamospálya köti majd össze. A Széll Kálmán tér felé a villamosok a Török utca bal oldalán haladnak majd a Margit körút felé, míg az óbudai irány a nagykörúti vonalról annak Margit híd budai hídfő megállója előtt ágazik észak felé, és a Frankel Leó utcán keresztül éri el az óbudai vonalat. A Széll Kálmán téri irány megállója a Margit körút–Török utca sarka előtt, a Bem mozinál, a bal oldali járdán, míg az óbudai irányé a Frankel Leó utca és a Vidra utca sarkán lesz.

A Török utcát, a Frankel Leó utcát és a Bécsi utat is teljes szélességben felújítják a Tímár utcáig, átépül a Margit körúti vágány Török utca és a Margit híd budai hídfő közötti szakasza. A közműszolgáltatók a beruházás elindítása előtt a szükséges közműkiváltásokat, illetve -felújításokat elvégzik, ezután kezdődhet a vágányok és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra építése. A Török utca és a Frankel Leó út által határolt könyvtár előtti parkba utcabútorokat és növényeket telepítenek. A Zsigmond teret pedig új forgalmi renddel biztonságosabbá, könnyebben átjárhatóvá teszik, illetve parkosítják.

Megváltozik az Üstökös utcai kereszteződés forgalmi rendje: a közúti forgalomban balra kanyarodási lehetőséget ad a Batthyány tér felől érkezőknek. Az Árpád fejedelem útja–Komjádi Béla utca csomópontban is biztosítják a déli irányból érkezők számára a balra kanyarodást.

A 17-es villamosvonal infrastruktúrája teljesen megújul a Margit híd és a Tímár utca között. Korszerű pályát, felsővezetéket, megállóhelyeket építenek, a felújítás kiterjed a Frankel Leó utca és a Bécsi út kockaköves szakaszaira is. A megállókba akadálymentes közlekedésre alkalmas peronokat építenek. A vonalra új, alacsonypadlós, légkondicionált CAF villamosok is érkeznek.

 

 

A Bem rakparti ág

Új villamospálya épül a 17-es villamos Margit hídi, illetve a 19-es és a 41-es vonal Batthyány téri végállomása között egy közbenső megállóval a Bem téren. A vonal a 17-es villamos jelenlegi végállomását elhagyva áthalad a Margit híd alatt, ahol a vágányok egy rövid szakaszon egymásba fonódnak és a váltakozó irányú villamosforgalmat jelzőlámpa szabályozza majd. Az alsó rakparti lehajtó és a Margit hídi felhajtó között a pálya áttér a Duna felőli oldalra, majd a kerékpárút mellett halad a Batthyány tér felé. A kerékpárút végig megmarad, mindössze – a jelenlegi kialakításhoz hasonlóan – a Bem téri megállónál kell egy rövid szakaszon a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak együtt haladniuk.

A Margit hídnál az óbudai irányú megálló a Vidra utcában lesz, közel a Széll Kálmán tér felől érkező villamosok megállójához, hogy a várakozó utasok mindig az előbb érkező villamosra szállhassanak fel. A kialakítás oka, hogy a nagykörúti villamosokról érkezők számára az óbudai villamosok közös, 3-4 perces követése már ebben a megállóban érvényesüljön. A Batthyány tér felé közlekedő villamosok megállója a 17-es járat jelenlegi végállomásának helyén lesz, de a peron a sínek másik oldalára kerül.

A Bem rakpart turisztikai és városképi szempontból is rendkívül fontos terület, ezért a villamosvonal fejlesztésének előkészítésekor kiemelten figyeltünk a végleges környezet kialakítására. A Batthyány tér és a Margit híd közötti szakaszt teljesen felújítjuk: padokkal, új burkolattal és növények telepítésével teszik barátságosabbá a környezetet. Megerősítik a HÉV födémszerkezetét, hogy biztonsággal viselje a megnövekedő terhelést, és a felújítás a födémszerkezet utólagos vízszigetelésével is jár. Az új vágányok megépítésével a jelenlegi kerékpárút és a rakparton lévő fasor is megmarad.

Változások a közúti közlekedésben

A közúti kapacitások, az utak áteresztőképessége a beruházás következtében nem csökken. Mivel a Margit híd alatt két irányba haladó villamos csak egy forgalmi sávnyi területet foglal el, a jelenleg dél felé haladó sáv megmarad, a buszsáv megszűnik. Az Árpád fejedelem útja és az alsó rakpart közötti forgalmat a villamos nem keresztezi, mivel csak a lehajtót követően tér át az út másik oldalára.
A Török utcán két sáv halad egyenesen a Margit körút felé, a szélső sávból jobbra, a Margit utca és a Rómer Flóris utca felé lehet majd kanyarodni. A Vidra utcában a parkolás megszűnik, de az áthaladást nem korlátozzák ezen a szakaszon.

A beruházás előnyei

-  A fejlesztéssel Óbuda újra bekapcsolódik Budapest villamosközlekedésének vérkeringésébe
-  Megszűnik az átszállási kényszer Budapest számos olyan városrésze felé, amelyekbe ma még kétszeri átszállással, illetve zsúfolt buszjáratokkal lehet eljutni
-  A beruházás hasznosságát mutatja, hogy egy szűkebb területen végzett aránylag kismértékű fejlesztés hatása egész Budára kiterjed, alig van olyan budai városrész, amelyik ne profitálna belőle
-  Óbuda sűrűbben közlekedő villamosokat, gyors és közvetlen kapcsolatot kap Közép- és Dél-Buda felé, beleértve a csomópontokat is, amelyeken keresztül csaknem a teljes budai térség elérhető
- Dél-Budán Albertfalva és Kelenföld közvetlen kapcsolatba kerül Óbudával és a Margit híd budai hídfőjének térségével
- Víziváros a fenti előnyökön kívül mentesül az autóbuszok terhétől, a Fő utcai buszsáv feleslegessé válik, a Batthyány tér és a Clark Ádám tér közötti szakaszon további parkolóhelyek alakíthatók ki
- Hűvösvölgy a 18-as villamos révén visszakapja a Szabadság híd felújításakor meglévő közvetlen kapcsolatát a Fehérvári úthoz, a Krisztinavároshoz és a Szent Gellért térhez
- Közép-Budán az Alkotás utca és a Villányi út térsége számos kapcsolattal gyarapodik, az új 61-es villamos összeköti a Margit körutat, a Margit híddal és Óbudával
- A gyors és megbízható villamosjáratok létrehozásával az autóforgalom is csökkenhet, a torlódások mértéke és a környezetterhelés pedig mérséklődhet.

A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0016 azonosítószámú "A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése Széll Kálmán téri ág" és a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015 azonosítószámú "A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése Bem rakparti ág” mint a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közlekedési Központ kiemelt közlekedésfejlesztési beruházásai az Új Széchenyi Terv Közlekedési Operatív Programjának segítségével európai uniós és hazai forrásból 90,4 százalékos (Széll Kálmán téri ág), illetve 63,8 százalékos (Bem rakparti ág) uniós támogatási ráta mellett valósulnak meg. A budai fonódó összköltsége: 17,6 milliárd Ft, a Széll Kálmán téri ág költsége 12,5 milliárd Ft, a Bem rakparti ág költsége pedig 5,1 milliárd Ft.

A Széll Kálmán tér felújítása

A Széll Kálmán tér, Budapest egyik legforgalmasabb terének állapota az utóbbi években jelentősen leromlott. A korábban több éven át ígért, de Tarlós István főpolgármester programjában már kiemelt projektként szereplő fejlesztés érdemi tervezését 2011-ben az alapoktól kezdték meg, mivel azt megelőzően nem történtek meg a szükséges előkészítő munkák.

Az elmúlt évek előkészítési, tervezési, engedélyezési, illetve forrásbiztosítási munkáit követően a beruházás megszerezte az építési engedélyeket. A kormány jelentős részben biztosítja a tér átépítésének finanszírozását, az ehhez szükséges támogatási szerződések a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Belügyminisztériummal megköttettek. A teret érintő villamoshálózat a Budai fonódó villamoshálózat projekt európai uniós forrásainak felhasználásával, a tér egyéb kiviteli munkáinak finanszírozása pedig fővárosi, illetve állami forrásokból történik. A tér teljes felújítására mintegy nettó 5,2 milliárd forint áll rendelkezésre. Mindezek lehetőséget teremtenek a kivitelezési munkák 2014 végén történő megkezdésére, a Széll Kálmán tér mértéktartó, de funkcionális és városképi szempontból teljes értékű megújítására.