BKV.hu

Közlemény a 3-as metró műszaki rendszereiről készült vizsgálati jelentés kapcsán

A metrószerelvények korábban bekövetkezett meghibásodásai nyomán Tarlós István főpolgármester és a Budapesti Közlekedési Központ az M3-as metróvonal biztonságos üzemeltetése érdekében a járművek elektromos rendszereire vonatkozóan átfogó vizsgálatot rendelt el a BKV-nál 2012 májusában. Az akkori döntés alapján bízta meg a BKV Európa egyik legelismertebb műszaki szakértő intézetét, a kölni központú TÜV Rheinlandot az M3-as metró szovjet gyártmányú vonatain működő elektromos berendezések átvizsgálásával, kockázatelemzésével és a szükséges ajánlások megtételével. A jelentés ajánlásai alapján a BKV Igazgatósága intézkedési terv megvalósításáról döntött szeptemberben, melynek végrehajtása folyamatban van, az öreg szerelvények biztonságos üzemeltetése érdekében. Természetesen egyidejűleg a vonatok cseréjéről is gondoskodni kell, ennek érdekében uniós fejlesztési javaslat készült, melynek elbírálása folyamatban van.
 
A BKV ismeri a metrójárművek műszaki állapotát, tisztában van az üzemeltetésükkel kapcsolatos kockázatokkal, amelyek a járművek túlüzemeltetésével kapcsolatosak, illetve az 50-es, 60-as évek műszaki technológiájából adódnak. A BKV az előző városvezetésnek már 2006-ban jelezte, hogy a metrók közlekedtetése rövidtávon is üzemeltetési problémákat okoz, ezért indokolt azok felújítása, illetve cseréje. A javaslatokra érdemi intézkedések nem születtek, ezért saját hatáskörben történő beavatkozásokkal, valamint külső szakértői támogatással próbáltuk csökkenteni az üzemeltetésben rejlő kockázatokat.
 
A járművek és a karbantartás műszaki auditálását a Budapesti Műszaki Egyetem és a győri Széchenyi István Egyetem végezte, a vizsgálati megállapításokat a BKV megfogadta. Az egyetemek új minősítési rendszert és szigorúbb ellenőrzési, üzemeltetési protokollokat dolgoztak ki a 30 év feletti szerelvények üzemeltetésére vonatkozóan, melyet a BKV elfogadott és alkalmaz. Ezt követően a Főváros és a BKK felkérése alapján a BKV a német, kölni központú TÜV Rheinland Csoport bevonásával vizsgáltatta felül az M3-as vonalon közlekedő összes metrószerelvény-típus elektromos berendezését, hogy az elektromos füstöléseket, esetleges tűzeseteket megelőzze. A vizsgálat célja a járművek tűzzel és füsttel járó meghibásodásainak elemzése, a villamos berendezések, készülékek, vezetékek tűz keletkezése szempontjából értékelhető állapotának felmérése, a szigetelési, szigetelés elöregedési vagy egyéb hiba miatti villamos zárlat keletkezésének vizsgálata, valamint az esetleges konstrukciós hibák felderítése volt. A TÜV által készített jelentés alapján tovább pontosítottuk a nagyon kis valószínűségű, de esetleges rendkívüli eseményhez vezető meghibásodások beazonosítását: a TÜV ajánlásai alapján elkészült intézkedési terv keretében a javasolt lépéseken a BKV műszaki szakemberei jelenleg is dolgoznak. A forgalomba adott járművek csak alapos átvizsgálást követően végezhetnek személyszállítási tevékenységet, amely garantálja a biztonságos üzemeltetésüket.
 
A Főváros egyik legnehezebben kezelhető öröksége a BKV, és ezen belül a 3-as metróvonal mai műszaki állapota, az elmaradt beruházások óriási nagyságrendje. Egy átfogó rekonstrukció előkészítése és teljes megvalósítása optimálisan is 6-7 év, így az előkészítési folyamatot legkésőbb 2003-2006 körül meg kellett volna kezdeni. Itt kell megjegyezni, hogy akkoriban döntött a Főváros a 4-es metró építéséről, ami lényegében minden fejlesztési forrást felhasznált, mind a főváros és az állam részéről, mind az uniós források tekintetében.
 
Ahogyan azt Tarlós István főpolgármester már a 2012. május 14-i sajtótájékoztatóján is jelezte, több azonnali lépést is meg kell tenni a metró biztonságos üzemeltetése érdekében. Az akkori intézkedéseknek megfelelően készült el a TÜV Rheinland bevonásával készült jelentés is.
 
2012-ben az igen szűkös pénzügyi mozgástér ellenére több mint 500 millió forint beruházási forrást biztosít a Fővárosi Önkormányzat a BKK-n keresztül a 3-as metró infrastrukturális állapotainak javítására. A korábbi intézkedések nyomán elvégzett ultrahangos vágányfelmérés alapján az idei évben 600 méter hosszon végeztük el a metró legkritikusabb szakaszain a vágányok cseréjét, amellyel a sebességkorlátozások egy része megszüntethetővé vált. A vizsgálatok alapján 2013-ban további 35 kilométernyi síncsere válik szükségessé.
 
A Fővárosi Önkormányzat és a BKK kérése nyomán a BKV fokozta a tűzvédelmet az M3-as metró vonalán. Már 2011-ben elvégezték a szerelvények tűzvédelmének fejlesztését, automatikus tűzérzékelő, jelző- és oltórendszer került kiépítésre; 2012-ben az állomások tűzvédelmét fejlesztettük a tűzoltóság igényeinek is jobban megfelelő, nagyobb teljesítményű tűzivíz-rendszer, oltóhálózat kialakításával.
 
A TÜV Rheinland bevonásával készített teljes vizsgálati anyagról a BKV Zrt. Igazgatósága október 26-án tárgyalja, már az intézkedési terv teljesülésének első tapasztalataival együtt.
2010-ig a Főváros vezetése semmilyen érdemi előkészületet nem tett a 3-as metró felújítása érdekében. A hosszú, tétlen időt követően a Főváros Közgyűlés 2011. január 31-én döntött arról, hogy a 3-as metró felújítását célzó európai uniós projektjavaslatot elő kell készíteni és ezzel a feladattal a frissen létrejött BKK-t bízta meg. A Budapesti Közlekedési Központ a Közgyűlés döntésének eleget tett, és a szükséges dokumentumok elkészítésével 2011 áprilisában hivatalosan benyújtotta a kiemelt projektjavaslatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére.
 
A Budapesti Közlekedési Központ és a BKV bízik abban, hogy a felújítást követően biztonságosabbá, megbízhatóbbá válik az észak-déli metróvonal közlekedése, illetve csökkenhet az üzemzavarok száma, addig is pedig mindent elkövetünk a régi szerelvények üzembiztonsága érdekében, megfogadva a német szakértőintézet javaslatait is.
 
Budapesti Közlekedési Központ
BKV Zrt.