BKV.hu

Folyamatos az egyeztetés a szakszervezetekkel - törekszünk az együttműködésre

A BKV vezetése és a szakszervezetek folyamatosan egyeztetnek annak érdekében, hogy megegyezés szülessen a kollektív munkaügyi vita során felmerült kérdésekben, és elkerüljük a sztrájkot. Fontos annak megértése, hogy a mostani időszaknak az együttműködésről kell szólnia, nem a széthúzásról, fenyegetőzésről és pánikkeltésről.

A BKV szakszervezetei 2012. november 15-én kollektív munkaügyi vitát kezdeményeztek, a tárgyalásokat a két fél által kijelölt képviselők november 20-án meg is kezdték. A munkavállalói oldalról több témában kezdtek egyeztetést. A főbb pontok: a munkahelyek védelme, a tervezett létszámcsökkentések és azok elkerülésének érdekében tervezett intézkedések, a busz kiszervezések hatása a BKV munkavállalóira, munkakörülményeire, jövedelmi viszonyaira; a BKV járműveinek és infrastruktúrájának rossz műszaki állapota, ezek megoldásának finanszírozása; a prémium kifizetésének elmaradása; a Munka törvénykönyvének változása kapcsán történt munkakörülmények romlása, és jövedelem-csökkenés; a BKK-val kötött Közszolgáltatási Szerződésből fakadó hátrányos következmények orvoslása;  valamint a BKV Kollektív Szerződésének záradékában foglaltak megsértése.

A BKV, ahogyan mindig, most is keresi a megoldásokat, de fontos tisztán látni: a gazdasági változások és a BKV pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé, hogy minden, az elmúlt évtizedek alatt berögzült folyamat változatlanul maradjon. A megváltozott helyzethez - munkáltatónak és munkavállalónak – együttesen kell alkalmazkodnia, mert e nélkül nem beszélhetünk a BKV távoli jövőjéről. Együtt kell dolgoznunk azért, hogy a legkevesebb veszteséggel jussunk túl a nehéz időszakon, hogy az új környezetben továbbra is versenyképesek maradjunk. Bár a BKV még mindig a legmeghatározóbb szolgáltató a közösségi közlekedésben, azonban ha nem alkalmazkodunk, még fájdalmasabb következményei lesznek a budapesti közlekedési modell átalakulásának.

Közös érdekünk, hogy mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldal képviselői valamennyi dolgozó érdekében kompromisszumos megoldást kössenek. Ehhez minden dolgozó munkájára, megértésére és együttműködésére szükség van.

BKV Zrt.