BKV.hu

Egy két évtizede kötött szerződés sikeres újratárgyalása - a BKV Zrt. és az ISAR Magyarország Kft. bérleti szerződésének módosítása

2021-04-26 16:09:12

A BKV Zrt. és a metrómegállókban is árusító, Princess pékséget működtető ISAR Magyarország Kft. szerződésmódosítása hosszantartó tárgyalássorozat eredményeként mindkét fél számára kielégítő eredménnyel zárult.


A BKV Zrt. metróhálózatának 20 helyszínén a Princess pékséget működtető ISAR Magyarország Kft. (továbbiakban ISAR) és Társaságunk között két évtizede áll fenn hosszútávú – 2027-ben lejáró  – bérleti szerződés, amelyet legutoljára 2006-ban módosítottunk. Az eddig eltelt időszak alatt az ISAR  – jelentős összegű  – 2 milliárd Ft-ot meghaladó bérleti díjat fizetett a BKV-nak, amelyet cégünk a tömegközlekedés működtetetésére fordíthatott.


A hosszútávú bérleti szerződés a metróhálózat felújítása, átalakítása miatti szolgáltatáskiesés esetére egy olyan rendelkezést tartalmaz, amely az M3 vonal jelentős idejű, 2017-től 2022-ig tartó rekonstrukciója kapcsán akár a 700 millió Ft-ot is elérő kifizetést tett volna szükségessé a BKV részéről az ISAR felé.
Mivel a hosszútávú, közel három évtizedre kötött szerződés bírósági felülvizsgálata, illetve megszüntetése több jogi szakvélemény szerint sem volt kivitelezhető, a BKV egyeztetéseket kezdeményezett az ISAR-ral a 15 éve változatlan tartalmú szerződés feltételeinek kedvezőbbé tétele érdekében.
A több éve húzódó egyeztetés most zárult le: a felek olyan, mindkét fél számára elfogadható megállapodást kötöttek, ami a BKV fizetési kötelezettségét a felére, vagy még annál is nagyobb mértékben csökkenti, és az elkövetkező időszakban az ISAR által fizetendő bérleti díjat jelentősen, akár 200 millió Ft-tal is megnöveli, míg a szerződés futamidejét további 7 évvel megemeli.


Ez a szerződésmódosítás – melyhez a BKV Zrt. Igazgatósága többségi szavazattal az április 26-án tartott ülésén hozzájárult - egy olyan időszakban nyújt jelentős pénzügyi tehercsökkentést Társaságunk számára és járul hozzá a BKV pénzügyi egyensúlyának fenntartásához, amikor a Főváros és a BKV költségei a COVID okozta nehézségek miatt amúgy is erőteljesen megemelkedtek.
 BKV Zrt.