BKV.hu

BKV: Beszerzések csak törvényes keretek között

A BKV Zrt. 2009. évben - beruházásokkal együtt - több mint 220 milliárd forintot fordít működésre. 2008. szeptemberében a Társaság új vezérigazgatója a stratégiai célok megvalósítása érdekében a BKV jövőjét meghatározó új fejlesztési program kidolgozását kezdte meg. A Társaság valamennyi tevékenységéhez szükséges beszerzését a közbeszerzési törvény szigorú betartásával valósítja meg. A feladatok hatékony elvégzéséhez sok esetben elengedhetetlen - a hazai piaci életben is természetes módon - külső szakértők bevonása.

2008. szeptemberében az új vezérigazgató munkájának kezdetén számos olyan stratégiai cél fogalmazódott meg (holding-struktúra kialakítása, HÉV-kiválás, busz beszerzés), amelyek elemzésében, kidolgozásában nélkülözhetetlen volt a megbízott tanácsadó cégek munkája, tapasztalata.

A BKV Zrt. a beszerzéseit a Közbeszerzési törvény előírásainak szigorú betartásával valósítja meg. Közbeszerzési eljárásokban ajánlatkérői oldalon általános gyakorlat műszaki/szakmai alkalmasság meghatározásához, illetve megítéléséhez szakértő bevonása, annak érdekében, hogy az eljárás során műszaki/szakmai szempontból alkalmas ajánlattevők tegyenek valóban megfelelő ajánlatot.

A BKV Zrt. 2009. évben - beruházásokkal együtt - több mint 220 milliárd forintot fordít működésre. Költségszerkezetében a legnagyobb részt a bérköltség, az amortizáció, valamint az üzemanyag-, és villamos energia költsége képviseli. További jelentős költséget jelent a járműalkatrészek, fődarabok beszerzése és azok fenntartása, karbantartása.

A BKV Zrt. valamennyi szerződését a közbeszerzési törvény szigorú betartásával köti

A közbeszerzési törvény BKV Zrt-re, mint közszolgáltató szervezetre vonatkozó szabályzása alapján a Társaság az 50 millió forintot meghaladó értékű beszerzései esetén köteles közbeszerzési eljárást lebonyolítani. Az Index cikkében hivatkozott szerződések nem érik el a törvényi értékhatárt.


A Közbeszerzési értékhatár alatt a Társaság a belső szabályozása szerint választja ki a szerződő partnereit: piackutatás, több partnertől történő ajánlatkérés (versenyeztetés), indokolt esetben közvetlen szerződéskötés alapján.

A belső szabályozás tehát lehetőséget ad a megfelelő teljesítésre alkalmasnak ítélt partnerrel történő közvetlen szerződéskötésre, ez történt a Dandy Trading és az Everest Capital esetén is.


Minden beszerzésnél a leggazdaságosabb megoldás alkalmazására törekszik a Társaság


Minden egyes beszerzés, így a közbeszerzési eljárások is - a beszerzés-technikai és közbeszerzési ismereteken túl - a beszerzés tárgyát képező áruk vagy szolgáltatások szakmai ismereteit is igénylik.

Ezek a szakmai ismeretek elengedhetetlenek az ajánlattevők alkalmassági feltételeinek meghatározáshoz, a beszerzendő áruk elvárt műszaki paramétereinek pontos meghatározásához, a benyújtott pályázatok szakmai elbírálásához. Súlyos gazdasági és műszaki hátrányokkal járhat a teljesítésre nem alkalmas szerződő partner vagy nem megfelelő termék kiválasztása.

A BKV beszerzései általában olyan tárgyra irányulnak, amelyekre nézve a Társaság rendelkezik a megfelelő szakemberekkel, azonban a dolgozók mindennapi viseletét képező cipő beszerzéséhez szükséges cipőipari ismerettel bíró munkatárs nem áll a társaság alkalmazásában. Egy 3 - 4 évente felmerülő beszerzés nem is indokolja ilyen szakismerettel bíró dolgozó alkalmazását, gazdaságosabb és hatékonyabb megoldás az ilyen egyszeri feladatra a szakismeret külső igénybevétele.


Villamosenergia-beszerzés olcsóbban


A BKV Zrt. - az összes magyarországi vállalkozással megegyező módon - a liberalizált árampiacról szerzi be az elektromos energiát. Ennek nagyságrendje 2009-ben 10 milliárd Ft értékű. Egy adott villamos energiai termék legalacsonyabb piaci ára aktív kereskedői tevékenység megvalósításával érhető el. Az aktív kereskedelmi tevékenységre a BKV Zrt. megbízhat - a piacon jelen lévő - erre a tevékenységre szakosodott vállalkozást, vagy megvalósíthatja azt saját társaságán keresztül. Amennyiben a BKV Zrt. saját társaságán keresztül valósítja meg a villamosenergia-beszerzést, úgy a kereskedelmi árrés számárára megtakaríthatóvá válik. Nyilvános piaci információk alapján, az energiakereskedelem nyereséges tevékenység, ezért indokoltnak tartjuk a saját tulajdonú társaság létrehozását.

Az energiakereskedő cég feladata alapvetően a BKV Zrt. számára történő, minél alacsonyabb árú villamosenergia-beszerzés megvalósítása, és a kereskedelmi árrés megtakarítása.


Közlekedési fejlesztések - Pólus projekt


A Társaságnak az a célja, hogy a budapesti Pólus-projekthez kapcsolódó közlekedési beruházások a leghatékonyabban valósuljanak meg. (Budapesti Pólus Program: a hazai gazdaság fejlesztését, a foglalkoztatottság bővítését elősegítő projekt.) A Good Night Hungary Kft., illetve ügyvezetője látja el a Pólus-projekt és több más kapcsolódó EU projekt kapcsán a pályázati tanácsadói feladatot. Ez a Társaság többségi tulajdonosa a BKV által létrehozott IT Pólus Kft-nek, melyen keresztül Társaságunk a Pólus-projekthez kapcsolódó fejlesztést kívánja megpályázni és megvalósítani.

A 76%-os üzletrész értékesítésére azért volt szükség, mert a Pólus-pályázaton - a pályázati feltételek miatt - előnyösebb olyan társaságnak elindulnia, amelyben egy nagyvállalat részesedése legfeljebb 25 %-os.

2009. február 27.

BKV Zrt.