BKV.hu

Akadálymentesítés az M3 metró vonalán

2021-02-12 13:33:07

Az M3 metróvonal rekonstrukciója kapcsán kezdetektől széleskörű figyelem övezi az esélyegyenlőség megteremtését szolgáló intézkedéseket. Hosszú út vezetett odáig, hogy ma az M3 metróvonal állomásainak akadálymentes eléréséről, illetve annak megvalósításáról beszélhetünk. Civil szervezetekkel folytatott egyeztetések és megállapodások, műszaki nehézségek megoldása, a finanszírozás kérdésének tisztázása előzte meg a végleges koncepciót.

Az M3 metróvonal akadálymentesítésének kérdése, illetve a jelenleg fennálló helyzet az elmúlt évek, évtizedek történéseinek tükrében érthetők meg teljes mértékben. Az alábbi linken olvasható a téma előzményeit és összefüggéseit bemutató háttér.

LINK

 

Előzmények

1970 és 1990 - Az M3 metróvonal építésekor az akadálymentes környezet kialakítása még nem szerepelt az elvárások között, ezért a későbbi kiépítés lehetőségét sem biztosították elődeink.

2014 – A BKK által megbízott FŐMTERV Zrt. terveiben szereplő akadálymentesítést érintő vizsgálat szerint szinte megoldhatatlannak tűnt az akadályok nélküli elérés biztosításának megoldása, így tíz állomás akadálymentesítését javasolták és tervezték meg, két állomáson pedig már létezett felvonós kapcsolat. A BKK Zrt. végül az M3 metróvonal részleges, 12 állomást érintő akadálymentesítéséről döntött.

2015 ősze - A BKV Zrt. átvette a terveket és elkezdte a metrófelújítás megvalósítását.

2016. május 5. - Megtörtént az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója projekt Támogatási Szerződésének aláírása Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - jogutódja az Innovációs és Technológiai Minisztérium - és a BKV Zrt. között. Az M3 metróvonal korszerűsítésére és részleges akadálymentesítésére fordítható, szerződésben rögzített támogatás 137,5 milliárd forint volt.

2017. november 6. - Az eredeti tervek szerint elkezdődött Újpest-központ – Dózsa György út állomások között a metrófelújítás.

Mindeközben a BKV Zrt. további alternatív megoldásokat keresett az akadálymentesítés érdekében. A BKV Zrt. az érintett, mozgásukban korlátozottak érdekeit képviselő szervezetekkel konzultációkat folytatott.

2018 - A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége az alternatív megoldásokra vonatkozó javaslatokat nem fogadta el. Ezzel egyidőben folyt az M3 metrófelújítási nagyprojekt Támogatási Kérelmének Európai Uniós szintű elbírálása.

2018. május 10. - A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyásával Budapest Főváros Önkormányzata és a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége megállapodást írt alá az M3 metróvonal állomásainak akadálymentesítéséről. A megállapodás aláírását és az új akadálymentesítési koncepció bemutatását követően az Európai Unió Bizottsága a nagyprojekt támogatási kérelmet jóváhagyta, az elszámolható költséget megemelte, tekintettel a teljes körű akadálymentesítésre.

Az M3 metróvonal korszerűsítésének engedélyes tervei még a részleges akadálymentesítést tartalmazták, így a felújítási munkálatok annak megfelelően kezdődtek és valósultak meg.  Azokon az állomásokon, amelyek az eredeti tervek szerint nem lettek volna akadálymentesek, utólagosan történik meg a felvonók beépítése, hiszen egy újabb tervezési és engedélyezési folyamat lefolytatása szükséges. Az M3 metróvonal teljes körű akadálymentesítése a beruházás befejezésére, várhatóan 2022 végére valósul meg. Jelenleg 217,5 milliárd forint keretösszeg fordítható a projektre.

  

A metrófelújítás jelene

 

2020 márciusától a belvárosi szakasz korszerűsítésével elindult a rekonstrukció utolsó üteme.

Mint ismeretes a BKV Zrt. és a Swietesky Vasúttechnika Kft. hónapokig tartó tárgyalássorozatára 2020. december 21-én sikerült pontot tenni. A megállapodás értelmében szerződésmódosításra vonatkozó szándéknyilatkozat jött létre a felek között, ami 9,1 milliárd forint többletköltség - továbbá 5 % tartalékkeret - elszámolását tartalmazza. A BKV Zrt. az egyezségben szereplő többletköltséget a rendelkezésére álló forrásból, költségek átcsoportosításával fedezi.

A költségsorok átcsoportosításához a Támogató, az Innovációs és Technológiai Minisztérium jóváhagyása szükséges. A szerződésmódosítás az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Felügyeleti Főosztályának hozzájárulása után írható alá.

A költségsorok átcsoportosítása a metróállomások akadálymentesítésére nincs hatással. Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója projekt keretén belül tehát minden metróállomás akadálymentesítése megvalósul. A BKV Zrt. továbbra is elkötelezett az M3 metróvonal egyenlő esélyű hozzáférésének biztosításában, ezért vállalta olyan újdonságnak számító eszköz - ferdepályás felvonó - beépítésének kockázatát is, ami Magyarországon közforgalomban még nem kipróbált, de az egyetlen megoldást jelentő szerkezet a mélyvezetésű állomások akadálymentesítésére.   

BKV Zrt.