BKV.hu

A Skinest Rail alaptalanul hátráltatja a szerződéskötést

2015-07-29 13:29:06

A BKV  szabályszerű,  tisztességes és törvényes eljárást folytatott

 

A Skinest Rail korábban hangoztatott szándéka a hosszú távú együttműködésre alaposan megkérdőjelezhető a jelenleg folytatott manipulatív kommunikációs kampánya tükrében, amelyre eddig – úgy tűnik – lényegesen több energiát fordított, mint az ajánlata alapos kidolgozására. Komoly ajánlattevőnek tisztában kellene lennie azzal, hogy  egy ajánlat érvénytelenségét nem lehet korrigálni  a törvényesen és szabályszerűen lefolytatott tender érvényességének kétségbe vonásával.

 

A BKV már korábban is leszögezte: a Skinest által tett ajánlat több ponton nem felelt meg a pályázati kiírásnak, és a közbeszerzési törvény rendelkezései alapján már az eredményhirdetésben megjelölt nyolc helyett egyetlen érvénytelenségi ok is kötelezővé teszi a pályázat érvénytelenné nyilvánítását.  A BKV a bírálatot a legnagyobb gondossággal végezte el, azt követően döntött, miután megvizsgálta, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Annak ellenére, hogy a Skinest újságcikkek beidézésével, azok szakértői véleményként való feltüntetésével próbálja bagatellizálni az érvénytelenségi okokat, azok mindegyike a műszaki, szakmai ajánlat elégtelenségére, az ajánlattételi dokumentációval való ütközésre, inkoherenciára utal. Valamely ajánlat érvényessé, vagy érvénytelenné nyilvánítása nem szubjektív műszaki, szakmai megítélés eredménye. A Kbt. előírásainak megfelelően az képezheti a bírálat tárgyát, hogy az ajánlatkérői követelményeknek, tehát az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, és ennek részeként – jelen esetben elsődlegesen – a műszaki leírásban meghatározottaknak az ajánlat megfelel-e. Hibás a Skinest felvetése, hogy az ajánlati kötöttség beálltát követően a szakmai ajánlatának elégtelenségei „könnyen pótolhatók” lennének. A végleges szakmai ajánlat sem a hiánypótlás során, sem az eljárás jelenlegi szakaszában, utólag nem módosítható. Társaságunk áll bármilyen – a sajtóban  felvetett - vizsgálat és felülvizsgálat elé: ismételten kijelenti és megerősíti, hogy minden tekintetben a közbeszerzési törvény szerint járt el, mely az uniós szabályoknak is megfelel.

 

A Skinest Rail jóhiszeműségét nehezen támasztja alá az, hogy nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezdeményezett jogorvoslati eljárást és a Közbeszerzési Döntőbizottság által részére megküldött hiánypótlási felhívásnak a mai napig nem tett eleget, ami  az eljárás késleltetési taktikájaként is felfogható. Amennyiben a Skinest a jogorvoslati hiánypótlási kötelezettségét nem teljesíti és a jogszabályban meghatározott eljárási díjat nem fizeti be, jogorvoslati kérelme elutasításra kerül.

Reméljük, hogy a Skinest Rail által jóhiszeműnek titulált, de valójában nem megalapozott  procedúrának hamarosan vége lesz és abbamarad  a BKV hírnevének rombolása. Bízunk benne, hogy a szerződéskötés hátráltatása ellenére a főváros és az utazó közönség számára rendkívüli fontossággal bíró projekt rövid időn belül megkezdődhet és a tervezett menetrend és határidő szerint folyhat. 

 

 

2015. július 29.

 

 

BKV Zrt.