BKV.hu

A jegyellenőrzés hatékonyságának fokozása az utazási szabályokat betartó utasok érdeke

A közlekedésszervezői szerepkör kialakításának részeként a jegy- és bérletellenőrzési feladatok ellátását 2012. május 1-jével átvette a Budapesti Közlekedési Központ. A szervezeti átalakítást követően azonnal megkezdődött a jegyellenőrzési tevékenység teljes körű szakmai felülvizsgálata, illetve ezzel párhuzamosan a gyakorlati végrehajtás átalakítása, olyan jelentős változtatásokkal, amelyek a jegyellenőrzés munkafolyamatát alapjaiban újraszervezték. Az újraszabályozás során a BKK vezetése lépéseket tett annak érdekében, hogy a jegyellenőrzés alapvető célja elsősorban az utazóközönség minél szélesebb körének jogkövető magatartásra való ösztönzése legyen, amelynek a pótdíjazás csupán eszköze (itt kívánjuk megjegyezni, hogy a pótdíjazás jogi értelemben véve nem „büntetés”, mivel a BKK nem végrehajtó szerv). Az ellenőrzés területi és időbeli lefedettségét kiszélesítettük: a jegyellenőrök kisebb forgalmú vonalakra is eljutnak, valamint késő este is van ellenőrzés. Az ellenőrzés kezdési idejét kitoltuk, és a  jegyellenőrök szolgálatukat a korábbi gyakorlattal ellentétben nem a központban kezdik, így hosszabb időt tölthetnek a vonalon ellenőrzéssel. Ennek célja elsősorban az volt, hogy a tömegközlekedési hálózat ellenőrzési szempontú lefedettsége mind térben, mind pedig időben jobb és egyenletesebb legyen (például az éjszakai hálózaton ismét rendszeresen megjelenik a jegyellenőrzés), és ne legyenek fehér foltok.
 
A jegy- és bérletellenőrzési tevékenység eredményességének nem a pótdíjazások számának direkt növelése következtében elért pótdíjbevétel-növekedésben kell tükröződnie, hanem a jegy- és bérleteladások növekvő számában. A jegyellenőrzési tevékenység újraszervezésével bevezetett intézkedések eredményeként az idei év május - július hónapjaiban több, mint 2%-kal növekedett az eladott jegyek és értékesített bérletek száma az elmúlt év azonos időszakához képest, amely több száz millió forintos többlet bevételt jelent. Úgy véljük, hogy ennek további fokozását elsősorban a folyamatos és rendszeres ellenőri jelenléttel és utazási kontrollal lehet elérni.
 
2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-ig 257.071 db pótdíjazási esemény volt, míg a 2012-es év azonos időszakában - azaz 2012. január 1. és 2012. augusztus 31. között - 226.195 db pótdíjeseményt regisztráltunk.
 
Jelenleg összesen 37 milliárd forint a felhalmozódott követelés, amelyből 35,3 milliárd forint még a BKV Zrt.-t illeti meg. A felhalmozódott követelésekből évente 8-900 millió forintot sikerül beszedni, a behajtás sikerességét azonban nagyban befolyásolja az utasok együttműködése, fizetési hajlandósága, állampolgári felelősségvállalása és természetesen a behajtási lehetőségek, azaz az e célból rendelkezésünkre álló eszközök megléte, illetve hiánya.
 
A kifüggesztett felhívás, amely kifejezetten dolgozóink belső tájékoztatását szolgálta, arra irányul, hogy a jegyellenőri intézkedések során a szakszerű és előírásszerű munkavégzés kerüljön túlsúlyba, azaz a jegyellenőrök munkaidejük hatékony kihasználásával az elvártaknak megfelelően az utasok bérletvásárlásra történő motiválását segítsék elő. Az ellenőrzési tevékenység eredményességét a jegyellenőrök akkor tudják növelni, ha munkaidőben minél több utast ellenőriznek, és minél több - a BKK-t és a fizető utasokat is megkárosító - jogosulatlanul utazóval szemben kezdeményeznek és visznek végig intézkedést. Célunk tehát a jogkövető magatartás erősítése, annak a szemléletnek a tudatosítása, hogy a személyszállítási szolgáltatás igénybevétele esetén a szükséges viteldíjat meg kell fizetni, ennek elmulasztása esetén pedig annak pótdíj formájában történő megfizetésével kell számolni, akár jogi úton is a pénzkövetelések behajtására vonatkozó polgári jogi törvényi előírások alapján.
 
A jegyellenőröket motivációs tréningeken, illetve az alapbérükön felül a realizált pótdíjesemények után kapott pótdíjjutalékon keresztül ösztönözzük arra, hogy munkavégzésük során a társasági (és köz-) érdeket helyezzék előtérbe. A jegyellenőrök alapbére nem magas, azt a jutalék hivatott olyan értékűvé tenni, amellyel munkatársainkat ebben a munkakörben tudjuk tartani, a pótdíjjutalék összege helyszíni pótdíjanként 500, pótdíj folyamatonként 250 forint.
 
Hangsúlyozni kívánjuk tehát, hogy a jegyellenőrzésben történt változtatások lényege a jegyellenőrzés folyamatosságának és rendszerességének fenntartása annak érdekében, hogy az utazóközönség számára is nyilvánvaló legyen, hogy a BKK mindent megtesz a jogos bevételek növelésére és a jogosulatlan utazások, bliccelések, csalások kiszűrésére.
 
Az egyes sajtóorgánumokban tévesen jelent meg, hogy az jegyellenőrzést BKV ellenőrök végzik, azonban ahogy fent említettük a közlekedésszervezői szerepkör kialakításának részeként a jegy- és bérletellenőrzési feladatok ellátását 2012. május 1-jével átvette a Budapesti Közlekedési Központ. A jegyellenőrzést a BKK alkalmazásában álló BKK ellenőrök végzik.
 
Budapesti Közlekedési Központ