BKV.hu

A BKV Zrt. Igazgatóság 2022. március 3-i ülésének összefoglalója

Az Igazgatóság megtárgyalta a BKV Zrt. véglegesített 2022. évi Üzleti Tervét, és azt elfogadásra javasolta. Felkérte továbbá a menedzsmentet, hogy vizsgálja az Üzleti Terv teljesítését veszélyeztető további kockázatokat, gazdasági folyamatokat az I. negyedév adatai ismeretében.

Az Igazgatóság jóváhagyta a fejlesztési feladatokkal kapcsolatos előterjesztést, és egyetértett annak a megállapodásnak az aláírásával, amely 16 milliárd forintos keretet biztosít, elsősorban a CAF villamosok közlekedtetési feltételeinek megteremtésére, 50-56-os villamos vonalakat érintő pályafelújítási és áramellátási feladatokra. Lehetővé teszi összesen 35 db új szóló és csuklós dízel autóbusz beszerzését, különféle, a VJSZ Kft. által végzett járműfelújításokat, hatósági előírásoknak való megfelelés érdekében végzett járműkorszerűsítési feladatokat.

Az Igazgatóság jóváhagyta, hogy a pótdíjkövetelés-állomány ellenértékkel történő engedményezéséről az Alapító döntsön.

Az Igazgatóság döntött az 50-es villamos vonalának felújításáról szóló közbeszerzési eljárás kiírásáról, valamint 50 + 50 szóló és csuklós autóbusz tartós bérléséről szóló közbeszerzési eljárás eredményéről.