BKV.hu

A BKV Zrt. Igazgatóság 2021. szeptember 20-ai ülésének összefoglalója

A BKV Zrt. Igazgatóság két ülése – 2021. augusztus 23. – 2021. szeptember 20. – közötti időszak legfontosabb eseményei

A tájékoztató összefoglalja az adott időszak BKV-t érintő legfontosabb eseményeit: bemutatja az aktuális gazdasági helyzetet, ismerteti a megjelent, illetve folyamatban lévő beszerzési és közbeszerzési kiírásokat, folyó beruházási-, fejújítási munkálatokat, a Társág kommunikációs tevékenyégét, a kiemelendő forgalmi eseményeket, az utasbiztonságot érintő eseményeket, valamint tájékoztatást ad a menetkimaradási értékekről és az aktuális létszámhelyzetről.
Az Igazgatóság a határozatot elfogadta.Jelentés a budapesti M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok 2021.08.11 - 2021.09.07. közötti időszak előrehaladásáról
Az anyag összefoglalja a rekonstrukció aktualitásait, a folyamatban lévő kivitelezési munkálatokat, és bemutatja a szükséges szerződések, közbeszerzési eljárások helyzetét is.
Az Igazgatóság 2021. szeptember 3-án járult hozzá az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a BKV Zrt. között létrejött Támogatási Szerződéssel kapcsolatos szerződésmódosítás megkötéséhez, amelynek aláírása folyamatban van.
Az Igazgatóság a műszaki ellenőri és egyéb mérnöki szerződések módosításával kapcsolatos többletforrás biztosításához szükséges dokumentumokat előkészítette, a Fővárosi Közgyűlés a 2021. szeptember 1-jén megtartott ülésén pedig döntött a Megállapodás elfogadásáról, amelynek aláírása szintén folyamatban van.
Az Igazgatóság a határozatot elfogadta.A BKV Zrt. 2022. évi előzetes Üzleti Terve
A 2022. évi előzetes Üzleti Terv kialakításához szükséges tervezési peremfeltételeket a Fővárosi Önkormányzattól 2021. július 19-én, míg a BKK Zrt.-től 2021. augusztus 9-én kapta meg Társaságunk. Az előzetes Üzleti Terv tartalmazza a 2022. évi Közszolgáltatási díj igény összegét, valamint az igény emelkedését meghatározó kiemelt tételek kifejtését. Tekintettel azonban a jelenlegi pénzügyi helyzetre további egyeztetések szükségesek a Tulajdonossal és a BKK-val.
Az Igazgatóság a határozatot elfogadta.Beszámolók a BKV VJSZ Kft. és a BKV Panoráma Kft. 2021. I. féléves működéséről
A BKV VJSZ Kft. elkészítette a 2021-2025. közötti évekre vonatkozó stratégiáját, amelynek megvalósításáról – az Üzleti Terv tárgyalásának keretében – évente be kell majd számolnia az Igazgatóságnak.
A BKV Panoráma Kft., amely a balatonfenyvesi Továbbképző és Szabadidő Központot, valamint a Tábornok utcai és a Méta utcai munkásszállókat üzemelteti szintén ismertette az első féléves gazdálkodási adatait.A közszolgáltatási minőségkövetelmények 2021. I. féléves teljesítése
A Közszolgáltatási Szerződés és az annak részét képező Éves Megállapodás alapján a BKK Zrt. rendszeresen értékeli a BKV Zrt. szolgáltatási színvonalát. A minőségi követelmények teljesítését – a kötbérrendszerrel párhuzamosan – különböző mutatókkal értékelik, mint például menetkimaradási mutató, forgalombiztonsági (baleseti) mutató, menetrendszerűségi mutató stb.
Idén az előző év azonos időszakához viszonyítva lényegesen kedvezőbben alakultak a társasági szintű menetkimaradási adatok.
Az Igazgatóság a beszámolót megismerte.


Beszámoló a Millenniumi Földalatti Vasút és a Fogaskerekű Vasút járműcsere program előrehaladásáról
A beszámoló bemutatja az elmúlt fél év fejleményeit és a projekt aktuális státuszát: ismerteti a FŐMTERV Zrt.-vel kötött Tervezési szerződés teljesülésének szakaszait, a megvalósult eszközbeszerzéseket, kitér a Támogatási szerződés módosítására és a járműcsere program folytatására, amely utóbbi, mivel nincs forrás a belátható időn belül való megvalósulására, egyelőre nem reális cél.
Az Igazgatóság a beszámolót megismerte.


A BKV Zrt. közforgalmú járműflotta fedélzeti kamerázásának kétéves programja
Az Igazgatóság kérésére készült előterjesztés az arra alkalmasnak minősülő járművek kétéves periódusban történő bekamerázásának ütemezését vázolja. Az előterjesztés kitér a beruházás és az üzemeltetés várható költségeire.
Az Igazgatóság döntött a szükséges közbeszerzési eljárás előkészítéséről.A Társaság igazgatósági tevékenységének honlapon történő kommunikációja
A BKV Zrt. Igazgatósága, illetve a Társaság működésének még átláthatóbbá tétele, valamint a szabad információáramlás érdekében ezentúl az igazgatósági döntések elérhetőek lesznek a www.bkv.hu oldalon induló, új „Médiasarok” rovatban.
Az Igazgatóság a tájékoztatót elfogadta.Közbeszerzési döntések:

 • Az Igazgatóság elfogadta a szerződéshosszabbítás aláírását támogató határozati javaslatot az irodaházak és telephelyek teljes körű vagyonvédelmére, és a biztonságtechnikai berendezések és rendszerek teljes körű üzemeltetésére, karbantartására, javítására, valamint fejlesztésére.
 • A BKV Zrt. kidolgozott járműbeszerzési stratégiával rendelkezik, azonban az Igazgatóság további háttéranyagok, kalkulációk elkészítését kérte az átmeneti jellegű, alacsony darabszámú buszbérlésre vonatkozó közbeszerzési kiírással kapcsolatban.
 • Az Igazgatóság elfogadta a 11 db csuklós, 1 évnél nem régebbi első forgalomba helyezésű autóbusz középtávú bérléséről szóló eljárás elindítását.
 • Az Igazgatóság szintén elfogadta az autó- és trolibuszokhoz történő becsukásgátló alkatrészekre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítását.
 • Az egyes trolibusz hajtómotorok saját hatáskörben történő javítása speciális technikai felszereltség és szakmai képzettség hiányában nem megoldható, ezért külső partner igénybevétele szükséges, a közbeszerzési eljárás elindítását az Igazgatóság szintén jóváhagyta.
 • Jóváhagyták továbbá a felújított gumiabroncsok beszerzése vonatkozó eljárás elindítását is.
 • Az Igazgatóság elfogadta a 16 éves Combino villamosok alkatrészbeszerzésére vonatkozó, illetve a nagyjavításához szükségessé vált forgóváz alkatrészek beszerzése vonatkozó előterjesztéseket.
 • A nagyobb üzembiztonság megteremtése érdekében szükséges úgynevezett illesztett agyfuratú AM monoblokk kerék beszerzésével az Igazgatóság egyetértett.
 • Az M4 metróvonalon üzemeltetett Alstom típusú metrószerelvények 750 ezer kilométeres futásteljesítményekor szükséges hajtásinverterek és inverterek karbantartására érkezett pályázatot az Igazgatóság eredményesnek nyilvánította.
 • Az Igazgatóság elfogadta a 6 éve forgalomba állt Modulo C68e autóbuszokhoz 19 vontatási akkumulátor bérlését.
 • A T5C5, ICS, TW6000 villamosokhoz nyers kerékabroncsok beszerzésére vonatkozó 2019. július 26-án kötött szerződés módosításához az Igazgatóság hozzájárult.


Budapest, 2021. szeptember 23.