BKV.hu

A BKV Zrt. 2014-ben elnyerte az Energiatudatos Vállalat címet

2014-10-07 11:33:32

Örömmel és büszkeséggel számolhatunk be arról, hogy a BKV Zrt. 2014-ben elnyerte az Energiatudatos Vállalat címet. Az elismerést a Virtuális Erőmű Programmal (VEP) szorosan együttműködő, a hazai vállalkozások energiahatékonyságának előmozdítását célzó Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat Irányító Bizottsága ítélte oda társaságunknak – a bizottságban képviselteti magát az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és több, nagyhírű műszaki-gazdaságtudományi egyetem képviselője.

A Virtuális Erőmű Program célja, hogy összegyűjtse, rendszerezze, számszerűsítse és közzétegye a csatlakozó vállalkozások energiahatékonyság terén elért eredményeit. A BKV vezetésének korábbi döntése alapján több olyan hatékonyságjavítást célzó intézkedést indítottunk el, amelyek a fenntartási tevékenységet hatékonyabbá és gazdaságosabbá teszik. Miután ezek a célkitűzések nagyon közel állnak a Virtuális Erőmű ProgramTM által indított Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat célkitűzéseihez, pályáztunk az „Energiatudatos Vállalat” címre. A feltételeknek a BKV már ma is megfelel, hiszen az energiahatékonyság témakörét prioritásként kezeljük, valamint az „Energiatudatos Vállalat” tanúsító védjegy használatához szükséges energiahatékonysági helyzet felmérését követően tett releváns mértékű, reálisan megvalósítható önkéntes vállalások az energiafogyasztás mérséklését és/vagy az energiahatékonyság növelését célozzák.

A BKV Zrt. a jelenlegi helyzet értékelése alapján tett vállalásaival számos területen kötelezte el magát a következő évre, többek között az alábbi témákban:

Energiahatékonyság beépülése a szervezet menedzsment irányítási rendszerébe

 • Valamely nemzetközi szabvány (ISO 50001) szerint tanúsított energiamenedzsment irányítási rendszer bevezetése érdekében az energetikai folyamatok auditálása, a társasági energiastratégia kidolgozása.
 • Az energiahatékonyság folyamatos és rendszeres vizsgálatának beépítése az energetikai folyamatokba.

Tényeken alapuló döntéshozatal

 • A mérési pontok bővítési lehetőségeinek beazonosítása energiahordozónként az épületekkel, a járművekkel és az infrastruktúrával kapcsolatos területeken.
 • Energiafelügyeleti rendszerek alkalmazási lehetőségének, illetve az Energia Információs Rendszer fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata.
 • Jogszabályokban kötelezően előírt létesítményekre energetikai tanúsítványok beszerzése.

Célok kitűzése (lebontása) és akciótervek összehangolása

 • A telephelyek üzemeltetésével összefüggő fajlagos mutatók meghatározása energiahordozónként. Célértékek alapos kiértékelést és elemzést követő frissítése a forgalmi teljesítményekhez köthető energiafajták esetében.
 • Megújuló energia felhasználásának bővítése.

Megfelelő erőforrások biztosítása

 • Energiahatékonysági célokhoz igazított tudatosságnövelő rendszer felépítése.
 • Szakmai továbbképzések számának növelése.
 • Képzések „házon belüli” rendszerének kidolgozása, ütemezése.

Az eredmények számszerűsítése és demonstrálása

 • A projekt alapon kimutatott megtakarítások elszámolása a VEP-ben (Energiahatékony Vállalat díj pályázat).
 • Az energiahatékonysági fejlesztések tevékenységének, eredményeinek, közreműködőinek bemutatása különféle kommunikációs csatornákon.
 • Benchmarking elemzések és összevetések elvégzése.

A környezetvédelem és a fenntartható fejlődés elkötelezettjeként Társaságunk nagy hangsúlyt helyez az energiahatékony működésre. Energiatudatos vállalatként kiemelt figyelmet fordítunk a hatékony energiafelhasználásra, amellyel nem csak saját költségeinket csökkentjük, de a jövő nemzedék számára teremtünk élhetőbb környezetet.