BKV.hu

A BKV vezérigazgatója aláírta a kollektív szerződés felmondását

2011-12-01 09:39:52

A Fővárosi Közgyűlés utasítására és a BKV Igazgatóság ezt megerősítő döntése alapján Dr. Várszegi Gyula vezérigazgató november 30-án aláírta a BKV kollektív szerződésének felmondását.
 
A Kollektív Szerződés 15/a pontja értelmében a Szerződést bármelyik fél három hónapos határidővel felmondhatja a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal, melyben a felmondás okát írásban közölni kell. Ennek megfelelően Dr. Várszegi Gyula a BKV vezérigazgatója a 2010. január 19. napján megkötött határozatlan időre szóló Kollektív szerződést három hónapos határidővel 2011. november 30-án felmondta, és a felmondást megküldte a BKV szakszervezeteinek.
 
A felmondás indoklásában az szerepel, hogy a Kollektív Szerződés olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek a BKV kiélezett anyagi helyzete, a működés finanszírozásának hiánya miatt nem tarthatóak fenn, illetve olyan juttatásokat is, amelyek a Társaság gazdasági erejét meghaladják, teljesítménnyel alá nem támasztott költséget jelentenek.
 
A BKV célul tűzi ki, hogy a hatályos Kollektív Szerződésnél korszerűbb, a bekövetkező munkajogi változásokhoz is igazodó új Kollektív Szerződést kössön.