BKV.hu

A BKV teljes egészében megtérítteti a károkat a Metrowagonmash Rt.-vel

2020-01-09 21:01:57

A BKV szakemberei - a működő járműfenntartási rendszernek köszönhetően - már december első napjaiban észlelték a metrókocsik meghibásodását és a Társaság vezetése haladéktalanul megtette a szükséges lépéseket. Levelekben szólította fel a Metrowagonmash Rt.-t a hibaelhárítás azonnali megkezdésére és egyben bejelentette azt is, hogy  – a térítésmentes javítás mellett – a szerződés szerinti kárátalány megfizetésére vonatkozó igényét is érvényesíteni fogja.

A felújított M3 metrószerelvények korróziós problémáit a BKV Zrt. szakember gárdája fedezte fel 2019 december első napjaiban, és a Társaság vezetése haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket a javítások elvégeztetésére. December 5-én levélben értesítette a Metrowagonmash vezérigazgatóját, hogy az érintett szerelvényt garanciális javíttatás céljából kivonta a forgalomból és azonnali intézkedések megtételére szólította fel a Gyártót a helyzet súlyának megfelelő színvonalú hibaelhárítás érdekében. December közepére Magyarországra rendelte a Gyártó képviselőit, hogy a probléma hatékony elhárítására a legmegfelelőbb műszaki megoldás kidolgozásra kerüljön.

December 19-ei levelében a BKV vezetése tájékoztatta a Metrowagonmash Rt. vezérigazgatóját, hogy a szerelvény üzemeltetésből történő kiesése miatt a BKV a szerződés vonatkozó pontja alapján felmerülő járműállási kárátalány igényét érvényesíteni fogja.

2020 januárban újabb levélben szólította fel a BKV az MWM-et a hibajavítási folyamat gyorsítására, az előállt helyzet megoldására vonatkozó MWM nyilatkozat kiadására, valamint a BKV Zrt. megerősítette, hogy minden szerződésben, illetve törvényekben meghatározott jogával élni fog annak érdekében, hogy a BKV Zrt.-t ért károk teljes egészében megtérítésre kerüljenek az MWM által.

A BKV Zrt. felelős üzemeltetőként eddig sem, és a jövőben sem megy el szó nélkül egyetlen meghibásodás, hibás teljesítés mellett sem, jogait, érdekeit - ahogyan mindenkivel, úgy - a Metrowagonmash Rt.-vel szemben is határozottan érvényesíteni fogja! A BKV Zrt. jelenleg is perben áll az MWM Rt.-vel. A  kereset benyújtása még múlt év elején megtörtént és szükség esetén most sem riadunk vissza hasonló jogi lépések megtételétől.

A napi munkafolyamat részeként a BKV szakemberei forgalomba adás előtt minden egyes járművet ellenőriznek, így természetesen a forgalomba kerülő metrókocsikat is. Az M3 zavartalan forgalmát a rendelkezésre álló szerelvényekkel biztonságosan fenntartjuk.

BKV Zrt.