BKV.hu

A BKV a közel egy évtizedes előnytelen szerződést változtatná előnyösre

2016-05-26 11:10:36

A Demszky korszak egyik hátrányos örökségét számolja fel a BKV, amikor a 2008-as eladási ár sokszorosáért, egymilliárdot meghaladó bevételért értékesítené a működéséhez fölöslegessé vált Stadionok irodaházat. 

A BKV Zrt. a Stadionok irodaház értékesítésére vonatkozóan megjelent félrevezető és pontatlan hírekkel kapcsolatban az alábbi tényszerű információkat közli: 

A BKV Zrt. Stadionok elnevezésű irodaház épülete, mely a Budapest XIV. Hungária körút 46. szám alatti, 32538/1 hrsz-ú ingatlanon található, nem az M2 metró Puskás Ferenc Stadion megállót jelenti, hanem afölött helyezkedik el. 

A BKV Zrt. 2008. április 22-én – vagyis a Demszky korszak idején - kötött adásvételi szerződéssel értékesítette az ingatlan 1371/7970-ed (17,2%) tulajdoni hányadát a WS-nek (Wel-Stadt Immobilien Kft.), és ezzel az ingatlan osztatlan közös tulajdonba került.

Annak idején az adásvételi szerződésben rögzítésre került a Vevő teljes ingatlanra vonatkozó fejlesztési terve (parkoló, irodaház fejlesztés), amely a metróállomás fejlesztését is magában foglalja. Ugyanebben a dokumentumban szerepel a közös tulajdon megszüntetésének szándéka oly módon, hogy a WS megvásárolja a BKV Zrt. tulajdonrészét. Az akkori szerződés szerint a tulajdonostárs a beruházás során megvalósuló - a metróállomást, ill. az utasforgalmat kiszolgáló - fejlesztés költségét a vételárba történő beszámítással kívánta rendezni. A felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy a fejlesztési terv megvalósítására együttműködési megállapodást kötnek, mely együttműködési megállapodás 2008. augusztus 07-i dátummal – szintén a Demszky korszak idején - létrejött. 

Ezt a hátrányos örökségként kapott kényszerű állapotot a  BKV Zrt. jelenlegi vezetése az elmúlt években többször próbálta felszámolni, ezért megvizsgálta, hogy az adásvételi szerződésben, ill. az együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségek milyen módon szüntethetők meg, különös tekintettel arra, hogy  2014-re az épület ténylegesen is feleslegessé vált a BKV Zrt. működéséhez, azaz kiürült. Az épület jelentős felújításra szorul, jelenleg csak egyes részeit használják bérlők. 

A jogi lehetőségek és azok pénzügyi hatásai részletes elemzését követően a BKV Zrt. elkészíttette az ingatlan vagyonértékelését a tárgyalások gyorsítása érdekében.

A WS többszöri egyeztetést követően végül 2016. tavaszán vételi ajánlatot tett az ingatlan BKV Zrt. tulajdoni hányadára a független vagyonértékelő által meghatározott forgalmi értékbecslés szerinti áron. Ez az ár a 2008-as értékesítési árhoz képest sokszoros összeget jelent, és egymilliárd forintot meghaladó árbevételt eredményezhet a BKV Zrt.-nek. 

Hangsúlyozzuk, hogy a korábbi BKV Zrt. vezetés által megkötött együttműködési megállapodás miatt a versenyeztetési eljárás nyilvánvalóan szóba sem jöhet, ezenfelül osztatlan közös tulajdonról van szó, ahol bármelyik tulajdonos értékesítési szándéka esetén a másik félnek elővásárlási joga van, mely két tényező alapján bármilyen versenyeztetési szándék okafogyottá is válik. 

A BKV Zrt. jelenlegi vezetése az ingatlan értékesítésével egy majdnem tíz éve húzódó kényszerhelyzetet kíván feloldani úgy, hogy a Társaság érdekeit messzemenően figyelembe veszi és az eddigi előnytelen szerződést előnyösre fordítaná: jelentős árbevételt realizálna egy messzemenően piacinak tekinthető áron történő értékesítés során, és a Demszky érában megkötött együttműködési megállapodás előnytelen feltételeit és az ezekből következő kártérítési fenyegetettséget is a BKV Zrt. számára előnyösre szándékozik fordítani egy olyan ingatlan értékesítéssel, mely ingatlan a BKV Zrt. elmúlt évtizedben megvalósult reorganizációja és fejlődése következtében ténylegesen is feleslegessé vált a BKV Zrt. működéséhez.

A BKV  határozottan visszautasítja a sajtóban megjelent, félrevezető, tényszerűtlen, manipuláltnak  tűnő híreket, annál is inkább, mert a Társaság jelenlegi vezetése azon dolgozik, hogy a múltban kötött előnytelen szerződéseket megszüntesse, a hátrányos örökséget felszámolja és gazdaságosabbá, hatékonyabbá, és nem utolsó sorban átláthatóbbá  tegye a cég működését.

 

Budapest, 2016. május 26.

  

Bolla Tibor

elnök-vezérigazgató

BKV Zrt.