BKV.hu

A BKV hatékonyabb működése és a buszágazat versenyképesebbé tétele a cél

2012-09-01 20:19:51

A BKV Zrt. Igazgatósága a 2012. augusztus 30-i ülésén tárgyalta a „Javaslat a BKV szervezeti átalakulására” című előterjesztést. Ennek kapcsán az Igazgatóság egyetértett a változásokat összefoglaló koncepció elveivel, és így az autóbusz- és trolibusz üzemeltetési ágazat önálló divízióban működhet október elsejétől. Az átalakítás kettős célt szolgál: egyrészt az autóbusz-ágazatban a járatkimaradások csökkentését, a karbantartási folyamatok jelentős javítását, illetve a mainál világosabb, számonkérhetőbb felelősségi viszonyok megteremtését. A Fővárosi Közgyűlés döntése egy folyamatot indított el, amelynek első lépése a BKV buszágazatának külön, továbbra is köztulajdonban maradó társaságba történő leválasztásának előkészítése mellett a belső szervezeti átalakítás.
A BKV 2007 óta centralizált forgalmi és műszaki szervezetekben működött, mely a BKK létrehozásáig és a megrendelői funkciók átvételéig indokolt is volt. Most azonban eljött az ideje a mára kizárólag üzemeltetői feladatokat ellátó BKV átszervezéséhez, hiszen nem jó állapot az, hogy a buszvezetőnek és a szerelőnek az első közös felettese a vezérigazgató. A telephelyi szintű felelősségi viszonyok, a forgalmi és műszaki dolgozók irányításáért is felelős buszüzemeltetési szakterület létrehozása azt szolgálja, hogy számonkérhetőbbek legyenek a vezetők, és világosabbak a felelősségi viszonyok. Az átalakítás nyomán jobb karbantartási folyamatokat és kevesebb járatkimaradást kívánunk elérni.  A  BKV buszágazatának Fővárosi Közgyűlés által tervbe vett és jelenleg még vizsgálat alatt levő külön társaságba szervezése azt is szolgálná, hogy a buszágazat képes legyen önálló finanszírozásban versenyre kelni a magántulajdonú operátorokkal. A tervek szerint várhatóan a trolibusz ágazatból a járművek üzemeltetése és a járművezetők foglalkoztatása kerül az új divízióhoz, az áramellátási rendszer működtetése nem, így a szakszervezetek által tegnap megfogalmazott aggály alaptalan, az infrastruktúra fenntartásának költségei nem keverednek majd a buszüzemeltetés költségeivel.
 
BKV Zrt.