BKV.hu

A BKV Zrt. Igazgatóság 2023. február 21-i ülésének összefoglalója

2023-02-21 14:34:00

A BKV Zrt. Igazgatósága több, a Társaság tevékenységét alapjaiban meghatározó előterjesztést tartalmazó napirendi pontot tárgyalt. Ezek közül kiemelkedik a BKV Zrt. 2023. évi Üzleti Terve. Ezt és még néhány napirendi pontot a BKV Zrt. Felügyelőbizottságával együttesen tekintett át. Az Üzleti Terv kapcsán mindkét Testület tagjai megfogalmazták a tervben rejlő kockázatokat és azok minimalizálásának szükségességét, amelyhez a Tulajdonos és a BKK Zrt. közreműködését elengedhetetlenül szükségesnek tartották.

Az együttes tárgyaláson ezen felül az M3 rekonstrukció megvalósításához szükséges egyéb szerződéseket is megvitatták, majd az eljárásrend szerinti jóváhagyásra a Tulajdonos felé megküldésükről született döntés. Ugyancsak együttes ülés foglalkozott a 2023. évi közbeszerzési terv tervezetével.  


Az Igazgatóság a továbbiakban önálló ülésen elfogadta és jóváhagyta a BKV Zrt. 2023. évi bérmegállapodását, valamint több közbeszerzési eljárásról döntött, többek között:

  • Villamos energia beszerzése 2023. II. negyedévre, jármű és telephelyek takarítása,
  • CAF csuklóelemek és alváz alkatrészek beszerzése, trolibusz áramszedők, alkatrészek beszerzése,
  • Volvo hibrid buszok energiatároló egységek beszerzése, Solaris Trollino troli vezérlőegységek és alkatrészek beszerzése, Modulo és Ikarus buszok járművillamossági alkatrészeinek beszerzése, Mercedes autóbuszok kipufogórendszer alkatrészeinek beszerzése,
  • Burkolt villamos vágányok nagyjavítási munkáinak elvégzése.