BKV.hu

A BKV Zrt. Igazgatóság 2023. április 25-i ülésének összefoglalója

2023-05-02 12:32:00

Az Igazgatóság az április 25-ei ülésének első részében a Felügyelőbizottsággal együttesen tárgyalt több olyan napirendi pontot, amelyekről a tulajdonosi elvárásoknak való megfelelés érdekében célszerű volt együtt dönteni. Így többek között elfogadást nyert „Az Igazgatóság két ülése közötti időszak legfontosabb eseményei” című beszámoló, valamint a Budapesti M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok előrehaladásáról szóló eseményeket összefoglaló tájékoztatás, továbbá a VJSZ Kft. és a Panoráma Kft. 2022. évi beszámolóját és a 2023-as Üzleti tervét, valamint a VJSZ Kft. Felügyelőbizottságának ügyrend módosítása. Ugyancsak együttes jóváhagyást kapott a BKV Zrt. 2022. évi Összevont (konszolidált) Éves Beszámolója és Üzleti Jelentése, valamint a BKV Zrt. és a BKK között kötendő 2023. évi Éves megállapodás is.
Az Igazgatóság ezt követő önálló ülésén jóváhagyta az Igazgatóság 2023. I. negyedévi tevékenységéről szóló előterjesztést.
Elfogadta a 2022-es forgalombiztonsági helyzetről szóló tájékoztatót, valamint a szükséges cégjogi változásokat tartalmazó előterjesztést.

A Társaság működésének fenntartásához elengedhetetlenül szükséges beszerzési eljárásokról is döntött a testület, többek között:

  • Fékalkatrészek szállítása, Volvo hibrid buszok dízelmotorjainak javítása,
  • Földgáz és villamos energia beszerzése 2023. II. negyedévet követően,
  • Hulladék kezelése.