BKV.hu

A BKV eljárása jogszerű volt, a Közbeszerzési Döntőbizottság további vizsgálatot kér

A BKV Zrt.-t váratlanul érte a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata, amelyben a midibusztender kapcsán benyújtott jogorvoslati kérelemnek részben helyt adott. A további vizsgálatok lefolytatására és az új döntés meghozatalára a határozat kézhezvételét követő harminc nap áll rendelkezésre.

Mint ismeretes, a közforgalmú autóbuszvonalak alvállalkozásban történő üzemeltetésre indított közbeszerzésben a legalacsonyabb üzemeltetési költséget ajánló szolgáltató kiválasztása volt a bírálati szempont. Jelenleg ugyanis az érintett midibuszok üzemeltetése a 2010. első féléves adatok alapján 541 Ft-os közvetlen önköltséget jelent a BKV-nak kilométerenként. Az új modellben, a nyertes ajánlata alapján ez a költség 379 Ft-ra csökkenne kilométerenként, amellyel a hatéves alvállalkozói üzemeltetési szerződés során, több mint két milliárd forintos megtakarítás érhető el. A BKV nem zárt ki senkit, a legolcsóbb ajánlattevőt választotta.

A tender során Társaságunk kérte az Orangeways Autóbuszos Közúti Közlekedési Zrt-t: ajánlati árát indokolja meg és támassza alá, hogy az miért nem minősíthető kirívóan alacsony árnak. Az indoklás alapján a BKV Zrt. megállapította, hogy az Orangeways Autóbuszos Közúti Közlekedési Zrt ajánlatában gazdaságilag ésszerű kalkulációval vállalta a szerződés teljesítését. Az eljárásban a második legkedvezőbb ajánlatot a VT-Transman Személyszállító és Szolgáltató Kft. tette. Bár a Kft. ugyanazzal a busztípussal nyújtaná a szolgáltatást, a vele történő szerződéskötés a nyertes ajánlathoz képest a BKV Zrt. részére több mint egymilliárd forint többletköltséget jelentene.

A tender kiírásakor, majd a közbeszerzési eljárásban a szigorúan szakmai döntés meghozatalakor is a fővárosiak kényelme, korszerűbb szolgáltatás alacsonyabb költségekkel történő nyújtása, a közpénzek ésszerű felhasználása volt az elsődleges szempont.  A szerződéskötés eredményeként az új, korszerű szolgáltatás 2011 júniusában indulhatna el. A nyertes ajánlattevővel hatéves szerződést kíván kötni Társaságunk.

Az eljárásban 610 Ft kocsikilométerenkénti ajánlati árral harmadik helyre sorolt - szintén azonos busztípussal jelentkező - Vértes Volán Zrt. a Közbeszerzési Döntőbizottságnál 2010. november 29-én megtámadta a BKV közbeszerzési eljárását. A Közbeszerzési Döntőbizottság 2011. január 10-ei határozatában megállapította, hogy a Vértes Volán Zrt. által kifogásolt három kérdésből kettőben a BKV helyesen járt el, mivel megfelelően biztosította az iratbetekintést, valamint egyenlő és megkülönböztetés-mentes bánásmódban részesítette az ajánlattevőket. A Közbeszerzési Döntőbizottság azonban úgy ítélte meg, hogy a midibusz tenderrel kapcsolatos döntés megalapozásához a BKV Zrt.-nek még részletesebben vizsgálnia kell azt, hogy a nyertes ajánlattevő által adott üzemeltetési költség nem minősül-e a kirívóan alacsonynak. A KDB határozatában foglaltaknak természetesen Társaságunk eleget tesz. Tekintettel arra, hogy a hiányosságok orvosolhatóak, a Döntőbizottság nem szabott ki bírságot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság döntésével lehetőséget adott arra, hogy a BKV az eljárás folytatásával új döntést hozhasson. Társaságunk a közbeszerzésekről szóló törvény előírásait maradéktalanul figyelembe veszi a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának végrehajtása során. Az új döntés meghozatalára a határozat kézhezvételét követő harminc nap áll rendelkezésre. Reméljük, mihamarabb sikerül lezárni a procedúrát, hiszen a midibuszok cseréje halaszthatatlan.