BKV.hu

90%-ban készen van a FUTÁR, a további munkák is ütemezetten zajlanak

2013-12-20 17:12:33

A Budapesti Közlekedési Központ és a BKV Zrt. visszautasítja azokat a mai Népszabadságban megjelent valótlan információkat, miszerint a két cég között bármilyen konfliktus lenne a FUTÁR projekt miatt. A két társaság folyamatosan együttműködik a FUTÁR megvalósítása kapcsán, zajlik a villamosok FUTÁR-rendszerrel való felszerelése, és a buszokon, trolibuszokon a még hiányzó utastájékoztató berendezések cseréje, a hibás eszközök vállalkozó általi javítása. Ütemezetten halad a városszerte több mint 250 helyszínen telepített FUTÁR kijelzők üzembe helyezése is: eddig összesen kb. hatvan helyszínen éles üzemre váltottak a közterületi és csomóponti kijelzők, illetve a metróaluljárókban a falra rögzített utastájékoztató monitorok is. Nyár végére több mint 1500 autóbuszon (22 különféle típusún) és 141 darab (6 különféle típusú) trolibuszon fejeztük be a FUTÁR rendszer működéséhez szükséges fedélzeti számítógépek felszerelését, most pedig a villamosokon a sor. A rendszer valóban késedelemben van, amiért részben a villamosok szerelése során feltárt nem várt műszaki problémák, részben a vállalkozó a felelős, aki ezért kötbért is fizet. A FUTÁR program nem esett szét, nem omlott össze, Budapest összes buszát és trolibuszát mindennap ezzel a rendszerrel irányítjuk, felügyeljük és semmilyen BKK és BKV közötti konfliktus nincs, ami a projekt befejezését hátráltatná vagy lassítaná.
 
Az új forgalomirányítási rendszer telepítésének első feltétele az autóbuszok és a trolibuszok rendszerbe történő illesztése volt. Nyár végére több mint 1500 autóbuszon (22 különféle típusún) és 141 darab (6 különféle típusú) trolibuszon fejeztük be a FUTÁR rendszer működéséhez szükséges fedélzeti számítógépek felszerelését. Az utasaink számára aktuális és pontos utazási információkat megjelenítő kijelzők felszerelése, illetve illesztése is megtörtént, a tesztüzem folyamatos. A járművekbe szerelés óta – a villamosokat érintő egyetlen kisebb technikai problémát leszámítva – a projekt lépésről lépésre halad.
 
Életre kelnek a FUTÁR közterületi kijelzők

Eddig összesen több mint hatvan helyszínen indítottuk el az éles üzemet a közterületi és csomóponti kijelzőkön, illetve a falra rögzített utastájékoztató monitorokon. A kijelzőket folyamatosan kapcsoljuk be, ami a rendszer hosszú távú, stabil működését és a hibás információk megjelenítésének minimalizálását szolgálja. Jelenleg még csak tesztüzemben működnek a kijelzők. A finomhangolások és az alkalmankénti rendszermódosítások idejére a valós idejű vezérlést alkalmanként lekapcsolhatjuk annak érdekében, hogy elkerüljük a téves adatok megjelenését. Az esetleges rövid idejű leállások tehát a teszt részét képezik. A Budapesti Közlekedési Központ arra törekszik, hogy forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszerének fejlesztése részeként a városszerte több mint 250 helyszínen telepített kijelzőkön a lehető leghamarabb megbízható valós idejű járatinformációkat közöljön. Október elején ezért tíz kijelzőn a járatinformációs tesztüzem megkezdődött, jelenleg pedig már több mint hatvan eszköz működik ily módon, és ezek alapján jelenleg is gyűjtjük a tapasztalatokat a rendszer üzemeléséről.
 
Megújult a hangos utastájékoztatás

A közelmúltban megújult az autóbuszok és trolibuszok teljes hangos utastájékoztatási struktúrája. Mintegy kétezer-ötszáz megálló nevének bemondását rögzítettük, majd integráltuk a meglévő rendszerbe, így a FUTÁR indulásakor már egységes és minőségi hangbemondás tájékoztatja utasainkat a főváros csaknem teljes területén, még az öregebb járműveken is,  ahol korábban a járművezető mondta a megállóneveket.
 
Készül a FUTÁR online verziója

Elindul a FUTÁR rendszer webes, illetve mobiltelefonra optimalizált verziójának megvalósítása is. Az utazástervezésre és térképes jármű-megjelenítésre képes alkalmazás fejlesztése a Budapesti Közlekedési Központ döntésének értelmében kezdődött el, s biztosít majd valós idejű online utazástervezést a fővárosban közlekedők számára. Az új útvonaltervezőt teljes mértékben integráljuk a FUTÁR rendszerbe, webes verziója pedig a BKK honlapjába épül.
 
Időbeli átütemezés

A projekt 2010-es indulása óta többször is határidő-hosszabbítás történt, a késedelemért nem lehet egyetlen okot felhozni. A BKK 2012-ben vette át a FUTÁR projekt irányítását. Ekkor vált világossá, hogy a fővállalkozó által a projektbe bevont legnagyobb súlyú alvállalkozó nem képes a kiírásnak megfelelő műszaki tartalom teljesítésére, így a fővállalkozóval közösen olyan döntés született, mely szerint az informatikai megoldást szállító alvállalkozót le kellett cserélni. Ezt követően egy sokkal megnyugtatóbb és fejlettebb műszaki megoldás kivitelezése kezdődött meg. Jelenlegi nehézségünk, hogy a FUTÁR-ral felszerelt villamosokon azok próbahasználatakor olyan problémák merültek fel, melyeket korábban nem ismerhetett sem a Synergon, sem a BKK, sem a BKV, mivel ilyen bonyolultságú rendszert korábban nem telepítettek a járművekre. Ez a technikai nehézség a projekt megkezdése előtt a villamosok üzemszerű működését nem befolyásolta, hiszen sosem rendelkeztek olyan modern beépített rendszerrel, mint amilyen a jelenlegi fejlesztéskor kerül a járművekbe. A legnagyobb és gyakorlatilag egyetlen jelentős lemaradás a villamosok szükséges eszközökkel történő felszerelése: a technikai jellegű problémákon felül a tervezés és a hatósági engedélyeztetés nehézségei is befolyásolják a munkát.
 
Reagálás a Népszabadság téves állításaira

 
A Népszabadság december 20-án megjelent Nem fut a Futár című cikkében tévesen állapítja meg, hogy „a Futár projekt látványosan szétesett”. Sajnáljuk, hogy a lap csak a projekttel kapcsolatos névtelen kritikának adott felületet, miközben nem használta fel a BKK korábban már többször megadott válaszait. Az újságíró nem kereste meg a BKK-t a cikk megírása előtt, ezáltal esélyt sem adott arra, hogy a félreértéseket tisztázhassuk.
 
A lap a járművekbe szerelt FUTÁR berendezésekkel kapcsolatban úgy fogalmaz: „az utastájékoztató mikrofont gombbal kell működtetni, a gombot nyomva kell tartani, amíg beszélnek, miközben a másik kézzel oda kell húzni a mikrofont. Csakhogy akkor mivel fogja a vezető mondjuk a kormányt?”
 
A FUTÁR rendszer járművekre történt telepítése óta a mikrofonokat kizárólag rendkívüli forgalmi helyzetekben kell használniuk a járművezetőknek, azok száma pedig igen csekély. A FUTÁR programban már minden felszerelt járművön a műholdas nyomkövető rendszer segítségével automatikusan történik a megállók bemondása, és a kezdeti hónapok nehézségei után mára ez a funkció is megbízhatóan működik. A mikrofonokat tehát csak a rendkívüli élőszavas utastéri bemondásnál szükséges nyomógombbal használni – ezek pedig általában nem vezetés közben fordulnak elő, hanem valamilyen rendkívüli akadály, megállás miatt. A menetirányító diszpécserekkel történő rádiós/GSM kommunikáció esetén lábpedál használatával („push to talk”) indítható a beszédkapcsolat, ami szükség esetén szintén szabaddá teszi a járművezető kezeit. A Synergon többféle mikrofontípust kipróbált, és a jelenlegi, a járművezető által egyébként legkönnyebben elérhető típus bizonyult a legalkalmasabbnak. Ezeket az állítással szemben nem kell közvetlenül a vezető szája elé húzni.
 
A járműfedélzeti egységek forrósodása és az ezekből következő újraindulások, adattörlődések okát megvizsgálták. A BKK a berendezések hűtésére vonatkozó tiltást adott ki azon egyszerű okból, hogy az esetleges hibája mindenféle beavatkozás nélkül, még a rendszer átadása előtt kitudódjon, és még annak átvétele előtt kiderüljön, hogy javítható-e. A fedélzeti egységeknek a Budapesten jellemző hőmérsékleti viszonyok között (beleértve a fülke túlmelegedését is napsütés idején) bírniuk kell, tehát nem lehet célunk, hogy ha van ilyen probléma, azt házilagos megoldásokkal orvosoljuk. A Synergon a hibát kijavította, a nyár végén már nem észleltük a hibajelenséget. Ha ismétlődne a hibajelenség, a Synergonnak javítania kell a szerződés szerint a berendezéseket.
 
A Népszabadság azt is megállapította, hogy a projekt elavult szakmai standardok alapján valósul meg, működtetése pedig évi 1,8 milliárd forintot emészt majd fel.
A valóság ezzel szemben az, hogy a rendszer várható üzemeltetési költsége nem milliárdos nagyságrendű, de a költségigényt a pontos ajánlat ismeretében lehet a jövőben rögzíteni. A költségeket az új rendszer nyújtotta pluszszolgáltatások, a rendszer működésének köszönhető társadalmi hasznok, azaz a pontosabb, megbízhatóbb közösségi közlekedés megvalósulása és az annak köszönhető várhatóan növekvő utasszám alapján teljes egységében kell majd vizsgálni.
Teljesen alaptalan az a vélekedés, hogy a projekt elavult szakmai sztenderdek alapján valósul meg. A Budapesten kiépítendő professzionális rendszer bevezetésének fővállalkozója a Synergon Integrátor Kft., míg a rendszer alapjait és legfőbb elemeit alvállalkozójaként egy világszinten jegyzett szállító, a német IVU Traffic Technologies AG biztosítja. Az IVU széles körű referenciával rendelkezik a világban (Pl. London, Berlin, Hollandia), idén az UITP genfi világkonferencián díjat nyert a londoni rendszer innovatív megvalósításával. A közterületi kijelzők a német Lumino GmbH hasonlóan világszínvonalú, karbantartást nem igénylő, kiváló referenciákkal (Berlin és sok más német város, Rotterdam, Moszkva stb.) rendelkező termékei. A budapesti rendszer tehát világszínvonalú, bármelyik világváros hasonló rendszerével összevetve is és a beépülő eszközök a kor technológiájának megfelelők.
 
Budapesti Közlekedési Központ
BKV Zrt.