BKV.hu

Száva és Szépilona villamos kocsiszínek fűtésrendszerének korszerűsítése, engedélyezett kiviteli tervek elkészítése és leszállítása

Eljárás száma VB-213/16
Ajánlattételi határidő 2016-07-08 14:06:46

Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen versenyeztetési eljárásunkban az ajánlattétel kizárólag a www.electool.hu weblapon lehets