BKV.hu

Metró teherszállító járművek főjavítása, fővizsgája

Eljárás száma V-408/14
Ajánlattételi határidő 2014-11-12 12:13:58

Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen versenyeztetési eljárásunkban az ajánlattétel kizárólag a www.electool.hu weblapo