BKV.hu

Oszlopajtók pótlása - javítása

Eljárás száma V-120/16.
Ajánlattételi határidő 2016-06-21 08:18:34

Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen versenyeztetési eljárásunkban az ajánlattétel kizárólag a www.electool.hu weblapon lehet