13db hálózatfüggő (Vodafone) mobiltelefon

A BKV Zrt. (székhely: Budapest, 1980 Akácfa u. 15.) mint ajánlatkérő (továbbiakban: Ajánlatkérő) felajánlja megvételre az alábbi használt telefonkészülékeket (továbbiakban: Eszköz) megtekinthető állapotban. Az Ajánlatkérő a jótállási felelősségét kizárja.
Az Eszköz átvételével, szállításával felmerülő költségek minden esetben az ajánlattevőt (továbbiakban: Ajánlattevő) terhelik.

Megtekintési lehetőség
Az Eszközök megtekinthetők 2017. április 11-én és 2017. április 12-én (09:00 és 11:00 óra között), a lent megadott kapcsolattartó (továbbiakban: Kapcsolattartó) közreműködésével a megjelölt tárolási helyen. A megtekintés során az érdeklődők személyesen egyeztethetnek a Kapcsolattartóval, tájékozódhatnak az átvétel körülményeiről, az Eszköz állapotáról, adataik egyezőségéről, esetleges hiányosságaikról, hibáikról.

Eszközadatok, Bruttó eladási irányár  (továbbiakban: Bruttó Eladási Irányár), tárolási hely, Kapcsolattartó

Telephely:   1980. Budapest, Akácfa u. 15. IV. em. 436.szoba

Kapcsolattartó: Wacha Ferencné Értékesítési előadó  Tel: 461-6500/11125

sorsz.

Készüléktípus

IMEI szám

Bruttó  eladási irányár

megjegyzés

1.

Samsung Galaxy Mini 2

354312051581545

4 500

Működőképes, akkumulátora gyenge hamar lemerül, tartozék nincs

2.

Nokia 300  Grafit

353286059985976

1 000

Rossz, üzemképtelen, tartozék nincs

3.

Nokia 300  Grafit

354145051062573

1 000

Rossz, üzemképtelen, tartozék nincs

4.

Samsung Galaxy Mini 2

359827043202327

4 500

Működőképes, az akkumulátor gyenge, tartozék: töltő

5.

Samsung Galaxy Ace Plus

354357054525692

4 000

Üzemképes, tartozék: töltő, USB adatkábel

6.

Samsung S5830 Galaxy Ace i Fek

354330050903387

4 000

Működőképes, az akkumulátor gyenge, tartozék: nincs

7.

Samsung Galaxy Mini 2

359827043214603

2 800

Rossz, a SIM kártyát nem érzékeli, tartozék: USB kábel

8.

Samsung Galaxy Mini 2

359827043199044

4 500

Működőképes, a kijelzője törött, tartozék: USB kábel

9.

Samsung Galaxy Mini 2

359827043201246

2 800

Működőképes, akkumulátor hiányzik, tartozék: USB kábel

10.

Apple iPhone 5 16GB

013718002085498

50 000

Működőképes, tartozék nincs

11.

Nokia 300  Grafit

354145050957039

1 000

Rossz, az érintőképernyő nem működik, tartozék nincs

12.

Samsung Galaxy Mini 2

359827043202400

4 500

Működőképes, tartozék nélkül

13.

Nokia 300  Grafit

354145050958847

2 500

Újszerű, tartozék: töltő, fülhallgató

 

Ajánlat (továbbiakban: Ajánlat) beadása
Az Ajánlatokat az Ajánlatkérő részére az
ingoertekesites@bkv.hu
e-mail címre küldött levélben kell megtenni, a következők szerint:
Ajánlati ár (továbbiakban: Ajánlati Ár),

  • Sorszám, IMEI szám, megnevezés
  • Ajánlati Ár bruttó összeg vagy nettó összeg + áfa formában

 

Vevőadatok

  • Magánszemély esetében:

név,  lakcím;

  • Cég (ideértve az egyéni vállalkozót is) esetében:

cégnév, székhely,postacím, adószám;

  • E-mail cím, telefonszám,

Az Ajánlattételi Határidő: 2017. április 18. 24:00 óra
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ajánlattevő vevőként más személyt vagy gazdasági társaságot, céget nem jelölhet meg. Ajánlatkérő kizárólag az Ajánlattevő felé értékesít, utólagos módosításra nincs lehetőség.

Az eljárás (továbbiakban: Eljárás) lebonyolítása
Egy Ajánlattevő nem adhat be ugyanarra az eszközre több érvényes Ajánlatot. Amennyiben mégis több Ajánlatot nyújt be, a legmagasabb árat tekintjük érvényesnek.

Érvénytelenség
Ajánlatkérő a benyújtott Ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja,

  • ha az Ajánlat az Ajánlattételi Határidő lejártát követően érkezett,
  • ha az Ajánlat határidőben beérkezett, de nem, vagy hiányosan tartalmazza az Ajánlati Felhívásnak megfelelő, eszközönként meghatározott bruttó, vagy nettó + áfa összegű Ajánlati Árat, vagy a Vevőadatokat,

Árverseny (továbbiakban: Árverseny)
Az Eljárás kétfordulós azoknál az eszközöknél, amelyekre legalább két érvényes Ajánlat érkezett. Ezeknél az eszközöknél az Eljárás második fordulójában az Ajánlatkérő az érvényes Ajánlatot benyújtóknak – e-mailben történő értesítés révén - lehetőséget biztosít a legmagasabb Ajánlati Ár, és új Ajánlattételi Határidő közlése mellett második, magasabb Ajánlat tételére. Amennyiben az Ajánlattevő ezzel a lehetőséggel nem él, akkor az eredeti Ajánlata kerül elbírálásra.

Eljárás lezárása
Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőt (továbbiakban Nyertes Ajánlattevő) eszközönként határozza meg, az értékelési szempont kizárólag az Ajánlati Ár. Az a Nyertes Ajánlattevő, aki érvényes Ajánlatában az adott eszközre a legmagasabb Ajánlati Árat adta.
Az Árverseny lebonyolítását követően, amennyiben az Ajánlati Árak azonosak, az a Nyertes Ajánlattevő, akinek az Ajánlati Felhívásra adott Ajánlata korábban érkezett.
Az Ajánlatkérő csak a Nyertes Ajánlattevőnek küld értesítést (továbbiakban: Értesítés) e-mailben, az Ajánlattételi Határidőt, Árverseny esetén az új Ajánlattételi Határidőt, követő 10 (tíz) munkanapon belül.
Az Értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül a Nyertes Ajánlatadónak az ingoertekesites@bkv.hu e-mail címre küldött üzenetében közölnie kell, hogy a vételárat bankkártyával ebben az esetben időpont megjelöléssel, vagy átutalással kívánja rendezni.
Az Ajánlatkérő a kapott információ alapján elkészíti eszközök értékesítésére a vonatkozó Számlát. Amennyiben az Ajánlattevő a bankkártyával történő fizetés esetén a megadott időpontot követő 2 (kettő) munkanapon belül, átutalás esetén a számlán kiállított fizetési határidőn belül a vételárat nem fizeti meg, akkor ezt az Ajánlatkérő az Ajánlattól való elállásnak minősíti, és ezt követően az Ajánlatkérő jogosult a második legmagasabb érvényes Ajánlati Árat adó Ajánlattevőt megkeresni, és felé értékesíteni.
Az Ajánlattevő a vételár kifizetését követően, 5 (öt) munkanapon belül az eszköz elszállításáról gondoskodnia kell.
Jelen Ajánlati Felhívás ajánlati kötöttséget nem keletkeztet az Ajánlatkérő számára, és az Ajánlatkérő ezen Ajánlati Felhívást bármikor visszavonhatja, az Eljárást egyoldalúan, indoklás nélkül, az Eljárás bármelyik fázisában részben, vagy egészben megszüntetheti.

 

Budapest, 2017. április 06.

 

                                                                                                                                                                            BKV Zrt.
Értékesítési Csoport