BKV.hu

Visszautasítjuk az orosz rulettet

2017-03-03 13:25:08

A BKV ezúttal is feleslegesnek tartja a DK akcióját, hiszen a DK rendelkezésére álló adatok nyilvánvalóak a BKV számára is.  Ismételten  kijelentjük, hogy az M3 üzemeltetésében, műszaki rendszereiben az elmúlt néhány évben olyan jelentős átalakítások, fejlesztések történtek - például tűzjelző és oltó rendszer kiépítése, műszaki elemek rendelkezésre állásának és megbízhatóságának növelése - amellyel a különböző veszélyhelyzetek kialakulásának esélye a korábban is minimálisról tovább csökkent.
Határozottan visszautasítjuk a DK azon megállapítását, mely szerint az orosz rulett hasonlatával példálózik. Akár rágalmazásnak is felfogható az a kijelentés, hogy bárki az emberek életével játszana. Éppen ellenkezőleg, felhívjuk a figyelmet, hogy mind a külső beavatkozást igénylő lezárások, mind az egyéb leállások éppen az utasok biztonsága érdekében történtek és történnek.
Sokkal hasznosabb és mindenki számára megnyugtatóbb lenne, ha a DK képviselői felhagynának a metró állapotával kapcsolatos félelemkeltéssel, a független szakmai vizsgálatok által elfogadott és minősített alkatrészek életveszélyessé nyilvánításával.
A budapesti metrórendszer megbízhatósága semmilyen szempontból nem rosszabb az európai városok hasonló rendszereitől, bármilyen összehasonlítás próbáját kiállják rendszereink, munkatársaink és üzemeltetésünk! A metrót üzemeltető munkatársak felkészültsége kimagasló, váratlan esemény kezelésében is az elvárható legmagasabb szintű segítséget, megoldást tudják nyújtani.
 A BKV az üzemeltetéssel kapcsolatos összes döntést kizárólag szakmai alapon, az utasok és az üzemeltetés biztonságának felelősségét elsődleges prioritásként kezelve hozza meg. Ez a szerelvények, illetve a pálya állapotának rendszeres felmérését is magában foglalja, melynek gyakoriságát és módszereit kizárólag független szakmai elvek határozzák meg, és amelyet Társaságunk szakemberei a legnagyobb körültekintéssel és a vonatkozó szabályok maximális betartása mellett végeznek.
A BKV ismételten kijelenti, hogy csak olyan szerelvényt enged utasforgalomba, amelyet szakemberei műszakilag átvizsgáltak és biztonságosnak találtak, vagyis  nem veszélyezteti senki egészségét és biztonságát. Az esetleges leállások pedig éppen a biztonságos üzemeltetést szolgálják.

A Demokratikus Koalíció szokásának megfelelően a tényadatokat olyan módon próbálja beállítani, ami a saját propaganda igényeinek legjobban megfelel. Az adatok tekintetében a valóság az, hogy a DK által számszerűsített leállások jelentős része nem műszaki okok miatt következett be, hanem egyéb ok (pl.: utas rosszullét, bomba fenyegetés, stb.) miatt. A DK figyelmen kívül hagyja azt a tényt is, hogy a műszaki okú leállások döntő részben jármű meghibásodásokra vezethetők vissza. A M3 vonal járműparkjának megújítására érdemi intézkedést, lépést csak a jelenlegi városvezetés tett, Magyarország jelenlegi Kormányának támogatásával. Ennek eredményeképpen 2017. március második felétől kezdődően az M3 vonalon folyamatosan forgalomba állnak a felújított, korszerű szerelvények. A 2010 előtti városvezetés semmilyen érdemi lépést nem tett az M3 járműparkjának megújítása érdekében. Emiatt a BKV Zrt. folyamatosan vezette be a szigorító intézkedéseket a vonal megbízható üzemeltetése érdekében. Ennek keretében fokozott pálya- és járműfelügyelet került bevezetésre, megerősítettük a jelenléti létszámokat, a biztonságot növelő technikai berendezéseket építettünk be a járművekbe, stb. Ezek az intézkedések azt az eredményt hozták, hogy 2016-ban az M3 vonalon az előre tervezett utasszállító meneteknek (menet a két végállomás között lebonyolított utas szállítás) csak a 0,0033-ed része maradt el, ez nemzetközi viszonylatban is kiemelkedően jó eredmény. Szintén ezeknek az intézkedéseknek, illetve a BKV Zrt. munkatársak kiemelkedő munkájának köszönhetően egyértelműen kijelenthető, hogy az M3-as metróvonal nem életveszélyes, azt utasaink biztonságosan használhatják.
A BKV vezetése birtokában van az M3 metróvonal biztonságos üzemeltetéséhez szükséges minden információnak és tapasztalatnak és teljes felelősséggel állítja, hogy az utasok biztonsága garantált.