BKV.hu

Reagálás a Metróért Egyesület közbeszerzési eljárás értékelésével kapcsolatos megjegyzésére

Tisztelt Címzett!
 

A BKV Zrt. álláspontja szerint a Metróért Egyesület a „Budapesti M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás értékelésével kapcsolatos megjegyzése teljességgel alaptalan.
A Skinest Rail ajánlatának érvénytelenségét az okozta, hogy a megajánlott konstrukció számos szakmai követelménynek, egyebek mellett az OVSZ Metró Járműszabályzatnak sem felelt meg maradéktalanul. A BKV két alkalommal is hiánypótlási felhívást küldött a Skinest Rail-nek és felvilágosítást kért az ajánlatukban szereplő nem egyértelmű kijelentések tisztázásának érdekében, valamint több tucat hiányosság pótlását kérte. Ennek ellenére az ajánlat bírálata során meg kellett állapítani, hogy egyes megajánlott konstrukciók, valamint megoldások nem feleltek meg a kiírásnak, továbbá a dokumentációk is hiányosak voltak. A közbeszerzési jogszabályok további hiánypótlási felhívás vagy felvilágosítás kérés kiadását már nem tették lehetővé, hiszen az már a kötelező érvényű ajánlat megváltoztatását jelentette volna. Tekintettel arra, hogy a Skinest Rail ajánlatát üzleti titoknak minősítette, a konkrét hiányosságok nem hozhatók nyilvánosságra, azonban az előzőekben írtak alapján belátható, hogy a Skinest Rail több, az ajánlatkérésben kötelezően és egyértelműen előírt műszaki követelménynek nem felelt meg. Mivel kötelező érvényű ajánlatát a követelményektől eltérő műszaki tartalomra adta, ajánlata a közbeszerzési törvény szerint érvénytelen volt. A Skinest Rail érvénytelen ajánlata nem értékelhető, nem pontozható, hiszen az eltérő szakmai tartalomra adott ajánlatok egymással nem összevethetőek.
Az eljárásban négy cég nyújtott be ajánlatot, amelyek bírálata során egyértelműen megállapítást nyert, hogy az egyetlen érvényes ajánlatot a Metrowagonmash nyújtotta be. A közbeszerzési törvény szerint kizárólag az érvényes ajánlatokat kell és lehet értékelni, a BKV Zrt. ennek megfelelően járt el.

Az Egyesület azon kijelentése, mely szerint „…a műszaki alkalmassági feltételek között személyszállító vasúti motorkocsi felújítására vonatkozó referencia bemutatása volt meghatározva így az erre hivatkozó elutasítási indokot – a részletek ismerete nélkül – fenntartással fogadjuk.” tévedésen alapul.
A közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően a BKV a jelentkezők szakmai alkalmasságának igazolására benyújtott referenciákat a hirdetménnyel induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás első, részvételi szakaszában értékelte. A Skinest Rail referenciáit elfogadtuk, és mint érvényes jelentkezőt kérte fel a BKV a céget ajánlattételre. Az érvényes jelentkezést benyújtó öt cég alkalmasságának újraértékelése az eljárást lezáró döntés kapcsán nem merült fel.

Üdvözlettel:

BKV Zrt.