BKV.hu

Lezárult az M3 járműfelújítási tendere – nyertest hirdet a BKV Zrt.

2015-07-08 13:27:11

2015. július 8-án döntés született a budapesti M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállítására kiírt tenderben. A BKV Zrt. Igazgatósága döntése alapján a közbeszerzési eljárás nyertese a Metrowagonmash orosz részvénytársaság. Ez az esemény újabb jelentős mérföldkőnek tekinthető a fővárosi személyszállítási szolgáltatások fejlesztésében.

 

A tenderkiírás előzményei

 

Az M3-as metróvonal Magyarország legnagyobb forgalmú tömegközlekedési járataként jelentős szerepet tölt be Budapest közösségi közlekedésében. Munkanapokon megközelítőleg félmillióan választják utazásukhoz, a vonalon az év minden napján 24-30 darab hat kocsis, 120 méteres, mintegy ezerfős kapacitással rendelkező szerelvény szállítja az utasokat. Az M3-as metróvonal szerelvényei a több mint három évtizedes, érdemi felújítás nélküli folyamatos működés alatt elhasználódtak, egyúttal elavulttá is váltak.
A Kormány 2014 augusztusában döntött a fővárosi közösségi közlekedés biztonságos működtetése érdekében szükséges feladatokról, majd az M3 metróvonal felújítását állami kezességvállalással támogatta. A Fővárosi Közgyűlés határozatai nyomán az M3 jármű-felújítási tender előkészítése, lefolytatása és a szerződés megkötése érdekében a BKV Zrt. projektet hozott létre. A projekt megfelelő keretet teremtett a tulajdonos Fővárossal, a megrendelő Budapesti Közlekedési Központtal történő közös munkára. Az eljárás előkészítésében részt vettek a METRÓÉRT Egyesület, valamint a BKV érintett érdekképviseleti szervezetei is. A projektmunka eredményeként, a BKV Zrt. Igazgatósága döntése alapján 2014. november 22-én megjelent a budapesti M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállítására kiírt tender.

 

A közbeszerzési eljárás lefolytatása

 

Az Európai Unió hivatalos lapjában közzétett felhívás szerint a felújítás a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott elvi előzetes típusengedélyben meghatározottak alapján 37 db, hat kocsiból álló szerelvényre terjed ki, ami a metróvonal hosszabbítására irányuló döntés esetén, további 7 szerelvénnyel megnövelhető.

A tender részvételi szakaszában 22 cég jelezte érdeklődését, majd a 2014. december 30-ai jelentkezési határidőig hét cég nyújtotta be jelentkezését. Az érdekelt cégek száma alapján tehát a közbeszerzési eljárásban a széleskörű verseny biztosított volt. 
A beérkezett jelentkezések elbírálását a 14 fős bírálóbizottság végezte. A projektmunka keretében az eljárási döntések előkészítését a szakterületen nagy tapasztalattal rendelkező külső szaktekintélyek és közbeszerzési jogi tanácsadó is segítette.
A közbeszerzési eljárás részvételi szakasza eredményesen zárult, a hiánypótlásokat követően öt jelentkező - Skinest Rail, Skoda Transportation, Alstom Transport, Mertrowagonmash, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) – felelt meg a jogszabályban meghatározott, illetve előírt feltételeknek. Két jelentkező, akinek részvételi jelentkezését érvénytelenné kellett nyilvánítani, a megalapozott szakmai döntést nem vitatta.

Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció öt érvényes részvételi jelentkezést benyújtó cég számára történő megküldésével kezdődött az eljárás második, ajánlattételi szakasza. A tárgyalási alapul szolgáló ajánlatok beadási határidejére ajánlatot adott a Skinest Rail, a Metrowagonmash, a Skoda Transportation és a CAF. Az Alstom Transport jelezte, hogy nem kíván részt venni a felújításban.

Az ajánlattevőkkel lefolytatott háromfordulós tárgyaláson előadott ajánlattevői észrevételek alapján a kedvezőbb ajánlati árak elérése és a verseny fenntartása érdekében a BKV a szerződéstervezet és műszaki leírás egyes pontjait módosította, ennek alapján végleges ajánlattételre kértük fel a négy ajánlattevőt.

2015. május 28-án került sor a végleges ajánlatok bontására.

 

Az eljárás eredményének ismertetése

 

A Bírálóbizottság az ajánlatok és hiánypótlások vizsgálatát követően megállapította, hogy három ajánlat a Skoda Transportation, a CAF és a Skinest Rail ajánlata érvénytelen a következő indokok miatt.
-              A Skoda Transportation nem nyújtott be végleges ajánlatot. A CAF egy levélben köszönetet mondott a BKV-nak az eljárás során tanúsított professzionalizmusáért, segítségéért és együttműködéséért, és jelezte, hogy nem vesz részt a végleges ajánlati szakaszban. E két pályázó nem kötelező érvényű ajánlatát érvénytelennek minősítette a bírálóbizottság.

-              A Skinest Rail végleges ajánlata több az ajánlatkérésben kötelezően és egyértelműen előírt műszaki követelménynek nem felel meg, valamint egyes további dokumentációk hiányosságai miatt az ajánlata érvénytelen.

A bírálóbizottság megállapította, hogy a Metrowagonmash ajánlata hiánypótlást követően mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció előírásainak, érvényes.
Az egyetlen érvényes ajánlatot adó Metrowagonmash 37 db, hat kocsiból álló szerelvényre korszerűsítéssel egybekötött felújítására és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállítására 219 199 524 euro ajánlatot tett. A felújított korszerű járművek garantált élettartama 25 év.

A felújított korszerűsített járművek fő előnyei a jelenleg üzemelőkhöz képest:
-   A legfontosabb változás, hogy a járművek megbízhatósága várakozásaink szerint lényegesen javul, ezt biztosítja a teljes elektromos rendszer cseréje (korszerű, energiatakarékos, kevés hulladék-hőt kibocsátó félvezető-technológia kerül a járművekbe), de a felújítás során biztonsági rendszerek is beépítésre kerülnek, (pl. automata tűzjelző és tűzoltó berendezések), valamit a mai kor tűzállósági követelményeinek megfelelő beltéri anyagok kerülnek alkalmazásra.  Megújul a vonalon a kilencvenes évek eleje óta üzemelő automatikus vonatvezető rendszer is. Lehetővé válik, hogy egy esetleges rendkívüli helyzetben az álló szerelvényben az utasok a kocsik között átjárhassanak, akár a vezérkocsik homlokfelületén kialakított rámpákon a szerelvényt el is hagyhassák.
- A járművek mintegy húsz százalékkal kevesebb elektromos energiát használnak fel a jelenleginél, mivel a fékezéskor a motorok áramot termelnek és ezt a vontatási hálózatba visszatáplálják – így egy másik jármű áramellátására hasznosítható ez az energia. A fékáram-visszatáplálás közvetlen utaskomfort növelő hatását az utazóközönség abban érzékeli, hogy nem áramlik ki felhevült levegő az állomásokra beálló járművek alól.
- Az utastér szellőztetéséről menet közben és álló helyzetben, áramkimaradás esetén is működőképes, halk ventillátorok gondoskodnak. 
- Az utazóközönség számára elsődlegesen az utazás komfort-érzetének nagyfokú javulása lesz érzékelhető. Ez két tényezőből fakad: az első a jelenleginél komfortosabb utastér, a másik tényezője az utastéri zaj csökkenése. Az új utastéri design, korszerű burkolóanyagok és ergonomikus ülések alkalmazása, új utastájékoztató eszközök beépítése és a már említett szellőztetés.
- Az utasok biztonságát szolgálja a kamerás utastéri megfigyelő és képrögzítő rendszer is.
- A korszerűsített járműveken a mozgáskorlátozottak és a gyermek-kocsival közlekedők számára is kényelmes és biztonságos férőhelyek kerülnek kialakításra. 
- A karbantartási és üzemeltetési költségek csökkenése az utazóközönség számára nem közvetlenül érezhető, de a fővárosi közösségi közlekedés számára ez egyértelmű előny.
- A végső ajánlati árat tekintve a felújítás alternatívája jelentősen kisebb össz-élettartamköltséggel valósítható meg, mint ami új járművek beszerzése esetén adódna. A BKV 2006-2012 között vásárolt Alstom metrószerelvényeinek fajlagos kocsiára 1,2m EUR volt. Az orosz ajánlat ugyanilyen műszaki tartalomra átszámított korrigált ára 864e EUR.
Mindezek alapján – figyelemmel arra, hogy a tulajdonos Fővárosi Közgyűlés a szükséges fedezetet biztosítja – a BKV Igazgatósága az eljárást eredményesnek nyilvánította.

A budapesti M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállítására kiírt tenderben a BKV és a Metrowagonmash közötti szerződéskötésre tervezetten 2015. július 20-án kerül sor. Az első szerelvények a szerződés hatálybalépését követően 16-18 hónap múlva megérkeznek, majd a prototípus szerelvények sikeres próbáit követően havonta két felújított szerelvény kerülhet forgalomba állításra, ezáltal az utazó közönség a biztonságot nyújtó, felújított és korszerű metró kocsikban megbízhatóbban és komfortosabb körülmények között tud majd utazni.

 

BKV Zrt.