BKV.hu

KIOP 1.7.0 Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése - BKV Rt. gőzfűtésű járműtelepeinek fűtéskorszerűsítése, decentralizált hőellátással.


Projekt címe:
BKV Rt. gőzfűtésű járműtelepeinek fűtéskorszerűsítése, decentralizált hőellátással.

Projekt csoport:
KIOP 1.7.0 Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése.

Projekt azonosító kódja:
KIOP - 1.7.0. - 2004-05-0012/3.

Pályázó neve:
Budapesti Közlekedési Rt.

Támogatási Szerződés aláírásának dátuma:
2004.12.15.

Beruházás helyszínei:                                                         
BKV Zrt. Dél-pest telephely (1194 Budapest, Méta utca 39.)
BKV Zrt. Cinkota telephely (1165 Budapest, Bökényföldi út 122.)
BKV Zrt. Angyalföld kocsiszín (1043 Budapest Pozsonyi utca 1.)

Megvalósítás időtartama:
Vállalkozási Szerződések aláírásának dátuma: 2005.01.21.
Beruházás befejezésének az időpontja: 2005.10.24.

Beruházás összköltsége:
A beruházás tényleges összege: 354.884.148,- Ft   ÁFA nélkül (ÁFA visszaigénylési joggal).
A projekt vissza nem igényelhető ÁFA-val számított összköltsége 382.715.197,- Ft.

KIOP támogatás:
139.155.246,- Ft

KIOP támogatási intenzitás:
36,36 %BKV Rt. gőzfűtésű járműtelepeinek fűtéskorszerűsítése, decentralizált hőellátással.

Projekt áttekintés

Társaságunk az elavult fűtési rendszerekkel rendelkező telephelyeink (Dél-pest autóbusz telephely, Cinkota autóbusz telephely, Angyalföld villamos kocsiszín) fűtésrekonstrukcióját 2004-2005 évre ütemezte. A szükséges tervekkel, engedélyekkel már rendelkeztünk. A 2004 évi előkészítési munkák fontos részét képezte finanszírozási kiegészítési forrás keresése a tervezett projekthez. BKV Rt. külső forrás bevonására a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján a Nemzeti Fejlesztési Terv, Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) pályázati lehetőségei között talált megfelelő pályázati lehetőséget az "Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése" témakörben. Az elkészített pályázati anyagunkat a KIOP Irányító Hatóság kedvezően bírálta el, és a munka megvalósítására Társaságunk 36,36%-os támogatási intenzitásban részesült.

A projekt célja a telephelyek gázfogyasztásának és légszennyező anyag kibocsátásának a BKV Rt. és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium között létrejött Támogatási Szerződésben rögzített mértékű csökkentése volt. A kívánt célt a telephelyek fűtési rendszereinek korszerűsítésével, rekonstrukciójával valósítottuk meg. A fenntartási időszak eddig eltett időintervallumát és a megvalósítás előtti időszakot figyelembe véve a gázfogyasztás 43,35 %-al csökkent, ami jelentős légszennyező anyag (CO, CO2, NOx) kibocsátás csökkenést is eredményezett.

A megvalósult rekonstrukció

Az egyes telephelyeken központi hőellátás volt. Az adott telephely épületeinek hőellátását a központi kazánházból biztosították. A hőhordozó közeg (melegvíz, illetve kisnyomású gőz) távvezetéken keresztül jutott el a helyi hőközpontok osztó-gyűjtőjére. A gőzkazánok rossz hatásfokkal és bizonytalan üzembiztonsággal működtek. A gőzvezetékek és a kondenzvíz vezetékek egy része perforálódott, elkorrodált. A tápvíz-veszteség és a hőveszteségek jelentősek voltak. A gőz üzemű hőleadók nagy része nem, vagy nem gazdaságosan üzemelt, a további berendezések pedig szabályozhatatlanok, hőleadásuk megbízhatatlan volt. A fűtési rendszerek üzemeltetése és karbantartása költséges és gazdaságtalan volt.

A megvalósult decentralizált gázfűtési rendszerrel helyi gázfűtések, a funkcionálisan elkülönülő egységek részére külön szabályozható melegvizes, gáztüzelésű fűtési rendszerek készültek. A nagy terek fűtése sugárzó fűtéssel, illetve meleg levegő befúvással valósult meg. A kiépítésre került gázfűtésű hősugárzók gazdaságos üzeműek, jó hőérzetet biztosítanak, ott fűtenek, ahol éppen a munkafolyamatok történnek. Ugyanígy a gáz hőlégfúvók a csarnoknak azt a területét fűtik, ahol az a helyi igények szerint szükséges. Az irodaépületek fűtése égtáj szerint szabályozható lett és helyi szabályozás is elérhetővé vált. A melegvízfűtések felügyelet nélküli kis kazánokról, automatikus üzemben működnek. A racionalizálás/új rendszerek létrehozása során beépítésre kerülő főbb berendezések: 35 darab kazán 2353 kW-, 14 darab sötéten sugárzó 2058 kW-, és 143 darab hőlégbefúvó 7647 kW összteljesítmény értékben. A három telephelyen beépített teljesítmény eléri a 12 MW-t.
Összességében az elért energia- és költségmegtakarítás jelentős.