BKV.hu

Alapjaiban tévesek a Népszabadság - magát metrószakértőnek vélt - újságírójának állításai

2016-06-10 08:51:24

Úgy tűnik, hogy lassan  rendszeresen szükségessé válik a Népszabadság már sokadik esetben súlyos valótlanságokat tartalmazó írásainak pontosítása. Az Egyre drágább lesz a rejtélyes orosz metró című 2016. június 7-én megjelent Szalai Anna által jegyzett cikk a valósággal még köszönőviszonyban sem lévő állításai és az ezekből kiinduló, „vak tyúk is talál szemet” gondolati igénnyel elvégzett találgatásai igénylik a tényekkel való higgadt, pontos összevetést, valamint a június 8-i, Mélyben című írásának magvas gondolatai a visszautasítást.
 
Érvelése logikai bukfencek és ellentmondások - időnként önellentmondások – véget nem érő sorozata. Első írásában pl. azt állítja,  hogy a felújítás  kocsinként 306 millió forintba kerül. Ezzel szemben a valóság az, hogy a szerződés szerinti műszaki tartalom alapján elvégzett korrekciók után a korrigált fajlagos jármű beruházás értéke 864 854 Euróba, azaz mintegy 270 millió forint.
 
Közhely puffogtatásként odaveti, hogy menet közben drágul az orosz metró, ami szintén példátlan valótlanság, hangulatkeltés, tudatos félretájékoztatás, hiszen az igazság az, hogy nem változott a végleges ajánlati ár.
 
A környező országok járműbeszerzéseire való kitekintés alkalmával például súlyos aránytévesztéseket vét. A nemzetközi összehasonlítások alkalmával az egyes paramétereknek csak tetszőleges, kizárólag  a saját gondolatmenetét öncélúan alátámasztó elemeket emeli be érvrendszerébe, az összkép szempontjából azonban igen fontos tényezők felett elsiklik - vagy teljesen elhallgatja azokat, vagy egyenesen eltorzítja az adatok közti összefüggéseket. Ok okozati viszonyt feltételez egymástól teljességgel független tényezők között, és alsó tagozatban használt  alapműveletekkel fércel a saját maga és – ami még rosszabb - olvasói számára abszurd magyarázatot, azok helyett az igen bonyolult, sok változó egymásra hatását modellező értékszámítások helyett, melyek a jelenlegi beszerzési konstrukció gazdaságosságát egyértelműen képesek kifejezni.
 
Az írást nem tartjuk érdemesnek arra,  hogy végig elemezzük, felhívjuk azonban a figyelmet, hogy pl. a 30 éves garantált élettartammal kapcsolatban, ahol a 20 százalékos kötbért kevesli, átsiklik azon a körülményen, hogy az általa szóvá tett kötbér a 120 hónapos jótállási időszakot követően, a szerződésben előírt egyéb kötbérek mellett értendő. Ilyen erős biztosíték pedig még új jármű beszerzése esetében sem szokványos, példátlanul szigorú.
 
Ami a szerződés újraírására vonatkozó állítását illeti: ez is olyan egyértelmű  valótlanság, amelyet a BKV határozottan visszautasít.
 
Akár szándékosan, akár önhibáján kívül - egyszerű felkészületlenségből, hozzá nem értésből – ír ilyen tartalmakat  az újságíró, a végeredmény egyformán káros.
 
Nem volt elég a június 7-i összevisszaság papírra vetése, június 8-i Vélemény rovatban megjelent írásában ismét ellentmondást nem tűrően olyan kijelentéseket tesz, amellyel további károkat okoz az érintetteknek. Egyedüli hozzáértő metrószakértőként megállapítja, hogy a szállító nem azt hozta, amit egy nemzetközi tender eredményeként kötött szerződésben rögzítettek, és azt is, hogy a kiírást rá szabták. Sőt, azt is bátorkodik megállapítani, hogy azért nem sietett elszállítani a vállalkozó a szerelvényeket, mert beolvasztani ráér. A vádaskodás olyan magas fokát engedi meg magának az újságíró, ami már gátolja abban, hogy  bármilyen racionális magyarázatot elfogadjon,  ellenkezőleg, a logikus érvelést  elengedi a füle mellett és csak a saját torz koncepcióját vallja. 
 
A ma megjelent – további valótlanságokat tartalmazó - írásával már foglalkozni sem kívánunk, mert méltatlannak tartjuk Társaságunkhoz a folyamatos, falra hányt borsó módjára  tett cáfolatokat.
 
Az összefüggések sorozatos eltorzítása, hibás következtetések, amelyekkel a szerző operál, alapvetően téves összképet alakítanak ki az elmúlt időszak egyik legnagyobb volumenű, a fővárosi utazóközönség számára pedig egyik legfontosabb beruházásáról. Állításai, ködös érvelése egyedül pánikkeltésre, illetve a közvélemény félretájékoztatására alkalmasak.
 
Szeretnénk nyomatékosan felhívni a szerző figyelmét, hogy mind a Főváros, mind a BKV Zrt, valamint Magyarország Kormánya is a fővárosban élők érdekei mellett nyíltan elkötelezett munkát fejt ki az M3 felújításának ügyében, melynek egyedüli fokmérője a budapesti metróközlekedés biztonságos, hosszú távon fenntartható működtetése. Ennek megfelelően kérjük a cikk íróját, a jövőben alaposabban nézzen utána annak, hogy  állításai mennyiben fedik a valóságot, és amennyiben bizonytalan az információi helytállóságában, inkább kerülje a saját fantáziájából táplálkozó találgatásokat a  hiteles, pontos tájékoztatás érdekében.
 
BKV Zrt.