BKV.hu

A busztender miatt nem keletkezhet a BKV-nak meg nem térített indokolt költsége

2012-10-16 16:57:24

A BKV Igazgatósága a mai napon meghozta a busztenderrel kapcsolatos döntését, egyetértve a BKK Igazgatóságának döntésével és lehetővé téve a sikeres eredményhirdetés és ezáltal 150 új autóbusz forgalomba állítását Budapesten. Erre az Fővárosi Közgyűlés döntését követően azért kerülhetett sor, mert Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója levélben biztosította Bolla Tibort, a BKV vezérigazgatóját, hogy a BKV alátámasztott, indokolt költségeit a BKK meg fogja téríteni.
 
A BKV Igazgatósága a mai napon döntött a Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése midi, szóló, csuklós autóbuszokkal, bruttó költségtérítéssel” című előterjesztésről, 150 új, alacsonypadlós autóbusz 2013 tavaszán történő forgalomba állításáról a tender eredményeként kiválasztott, a BKV-tól a feladatot átvevő új szolgáltató által. A döntés azután született, hogy a  BKK Zrt. vezérigazgatója levelében rögzítette: a BKK-nak nem áll érdekében és szándékában a BKV számára a volumencsökkenésből logikusan fakadó mértéken túli, aránytalan hátrányt okozni, vagy ezáltal a valóban indokolt költségeit nem megtéríteni. A BKK célkitűzése is az, hogy a BKV jól működő, a piaci verseny hatásai mellett, a piaci szereplőkkel összehasonlítható költségekkel és minőségi mutatók mellett üzemelő belső szolgáltatóvá váljon a buszüzemeltetésben, az elmúlt évtizedek számos hiányosságának és hibás döntésének hatását fokozatosan magunk mögött hagyva.
 
A szerződések teljesítéséhez szükséges fedezet megteremtése, illetve a szerződésekben foglalt kötelezettségek teljesítése a konzorciumi megállapodás alapján a BKK Zrt. feladata, mint az új szolgáltatások megrendelője, a BKV Zrt.-re nézve tehát azokból kötelezettség nem származik.

Vitézy Dávid levelében rögzítette: a BKK a 1370/2007/EK rendelet és annak melléklete, illetve a vonatkozó hazai jogszabályok (különösen a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 30. §-a), továbbá a BKK és a BKV között megkötött, 2012. május 1-től hatályos közszolgáltatási szerződés alapján az alátámasztott, dokumentált és a felek egyeztetése nyomán a BKK által is elismert, indokolt költségeket meg kívánja téríteni a BKV számára.

BKV Zrt.