BKV.hu

A BKV Zrt. rendelkezik kötelező felelősségbiztosítással, mely az okozott kár teljes összegét megtérítheti

2016-12-14 15:36:38

Társaságunk kijelenti, hogy rendelkezik a vasúti társaságokra vonatkozó kötelező felelősségbiztosítással, amelynek megkötése eleve feltétele Társaságunk működési engedélyének. Ez a felelősségbiztosítás helytáll a BKV által okozott károk megtérítéséért, amennyiben a magyar jogszabályok alapján a BKV Zrt. felelőssége megállapítható.
 
A BKV  hatályos felelősségbiztosítással rendelkezik, amely a jogszabályban meghatározott kártérítési fedezet mértékéig fedezetet nyújt minden olyan kárra, amelynek keletkezésében  a magyar jogszabályok alapján a BKV Zrt. felelőssége megállapítható.
 
Hangsúlyozzuk, hogy az utasbiztosítás korábban csak korlátozott összegű kártérítést biztosított a károsult részére, a felelősségbiztosítás viszont - a jogszabályban meghatározott kártérítési fedezet mértékéig - a kár teljes összegét megtéríti, amennyiben a magyar jogszabályok alapján a BKV Zrt. felelőssége megállapítható.
 
A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás a Generali Biztosító Zrt.-nél, míg az egyéb - vasúti, illetve általános - felelősségbiztosítások az Uniqa Biztosító Zrt.-nél kerültek megkötésre. Amennyiben kárigény merül fel, a kárigény benyújtása esetén Társaságunk minden esetben vizsgálatot indít a káreset körülményeinek feltárása érdekében, majd a vizsgálati eredményt és a károsult által átadott dokumentumokat továbbadja a biztosítónak, aki a rendelkezésre álló információk alapján dönt a kártérítés módjáról, nagyságáról.
 
BKV Zrt.