BKV.hu

A BKV vezetésének érdeke a busz üzletág fejlesztése Reagálás az EKSZ vezetőjének kárt okozó, valótlan állításaira

2015-10-27 16:00:00

Nemes Gábor eddig csak a BKV vezetését illette alaptalan rágalmakkal, most viszont elment odáig, hogy a Fővárosi Közgyűlést is belekeveri a buszbérléssel kapcsolatos, valóságtartalmat nélkülöző kommunikációs kampányába. Úgy tűnik,  egyetlen célja, hogy  bármi áron lejárasson mindenkit,  akinek köze lehet a BKV számára most egyik reális megoldás, a rendelkezésre tartási  konstrukció bevezetéséhez.

 

Nyilvánvaló, hogy léteznek más megoldások, amivel a BKV menedzsmentje is tisztában van, ezért vesz például a Társaság saját pénzből  buszokat, de mindenki tudja azt is, hogy ha nincs elegendő pénz elegendő számú autóbusz beszerzésére,  akkor más lehetőséget kell választani. Ha mi magunk nem tesszük ezt, akkor biztosan  lesz más,  aki új buszokat kínál a Fővárosnak. Értelmes, gondolkodó embernek, szakszervezeti vezetőnek továbbá világos kell, hogy legyen: ha egyszer a BKV számára nem áll rendelkezésre hitel sem, amiből az új buszok beszerezhetők lennének, akkor most az egyetlen járható út az, ha olyan lehetőséget választ, aminek a pénzügyi fedezete biztosított. Ez pedig nem más, mint a rendelkezésre tartás megvalósítása.  Vélhetően azt is tudnia kellene Nemes Gábornak, hogy amennyiben erről a konstrukcióról lemondunk – és hitel hiányában autóbusz beszerzés sem valósulhat meg  - akkor áll fenn reálisan  a túlfutott járművek miatt a kiszervezés veszélye. Az EKSZ elnöke ennek ellenére folytatja a csúsztatásokat tartalmazó félretájékoztatást, a korrektség szikráját is nélkülöző kommunikációt. Amennyiben Nemes Gábor ellenkampánya célt érne, és a Közgyűlés nem támogatná a rendelkezésre tartási szerződés megkötését, akkor okkal feltételezhetjük, hogy az autóbusz ágazatban további kiszervezésekre kerülne sor, melyek során a piaci szolgáltatók nyernének teret és a BKV teljesítménye tovább csökkenne. Azaz több száz BKV-s munkavállaló munkahelye és családjának megélhetése kerülne veszélybe éppen az EKSZ elnökének köszönhetően. A BKV menedzsmentje minden ésszerű és lehetséges lépést megtesz ennek elkerülése érdekében.

 

Egyértelmű mindenki számára, hogy a közösségi közlekedés színvonalas megvalósításához új autóbuszokra van szükség, éppen ezért érdeke a BKV-nak, hogy a 70 busz rendelkezésre tartását elfogadja a közgyűlés. Amennyiben a hitel-tender előzetes jóváhagyása szintén megtörténik a közgyűlésen, akkor lehetőség lesz további 150 autóbusz megvásárlására is, de a BKV számára ennél nagyobb hitel felvételére most nem látunk esélyt.

  

A költségesnek tűnő rendelkezésre tartási konstrukció egyébként nem hasonlítható össze direkt módon a járműbeszerzéssel, hiszen ennek költsége nem csak a rendelkezésre állást, hanem a járművek  műszaki karbantartását, üzemeltetését (karambolos és sérülésjavítás stb.) is tartalmazza, míg vásárlás esetén ez a BKV-t terheli. A fővárosi járműpark szükséges cseréje és a metrópótlási feladatok olyan mennyiségű új járművek biztosítását igényli, mely a beszerzések és a rendelkezésre tartási konstrukció együttes alkalmazásával oldható meg hatékonyan.

 

Hangsúlyozzuk,  a BKV vezetésének minden egyes lépése - megfontoltan és átgondoltan - kizárólag a buszüzletág megtartása, valamint a fővárosi közösségi közlekedés legtakarékosabb megvalósítása érdekében történt.

 

A BKV Zrt.  nem tartja korrektnek, hogy Nemes Gábor kommunikációjával ismételten félretájékoztatja a közvéleményt. Teszi ezt  azért, hogy önmaga érdekvédelmi tevékenységét fényezze, miközben ezzel éppen az őt megválasztó  BKV dolgozók jóhiszeműségével él vissza, hiszen érdekeiket  önös céljainak rendeli alá. Ezzel a magatartással alapvető kárt okoz a Társaságnak és a munkatársaknak, miközben  azt a BKV vezetést vádolja, akinek célja a buszágazat megmentése, fejlesztése, ellentétben vele, aki – jelentős jövedelemmel járó – szakszervezeti pozícióját kívánja csúsztatások árán erősíteni.

 

A BKV vezetése határozottan visszautasítja az EKSZ elnökének felelőtlen magatartását, és egyben felszólítja, hogy hagyjon fel a valótlan állításokat tartalmazó lázító kommunikációjával.

 

 

 

2015. október 27.

BKV Zrt.