BKV.hu

A BKV körültekintően és előrelátóan járt el (javított)

2015-08-26 14:52:19

A BKV határozottan visszautasítja azt a sajtóban (Mfor.hu) megjelent, félrevezető állítást, miszerint az M3 felújítására vonatkozó szerződés összege 42,1 millió euróval (13,2 milliárd forint) több lenne, mint amit a Társaság korábban közölt, és ami a szerződésben is szerepel. Ezzel szemben az igazság az, hogy a BKV nyilvános szerződése, valamint az eljárást megindító felhívás is tartalmazta a 42 opcionális szerelvény lehívásának lehetőségét, következésképp valamennyi ajánlattevő erre, ennek ismeretében tett ajánlatot. Az ajánlati ár értékelése során ezen maximális, opciós mennyiségre megajánlott ár került értékelésre.

A szerződésben található egységárak természetesen az opcionális tételekre is vonatkoznak. Abban a szerencsés esetben, ha az M3 vonal meghosszabbítása zöld utat kapna az EU-ban, lehetőség van további járműfelújítás megrendelésére a nyertes pályázótól. Erre a lehetőségre a BKV-nak természetesen fel kellett készülnie a járműfelújítási tender során, mivel nem előnyös, hogy egy vonalon különböző típusú járművek üzemeljenek. Ezt a szándékot az érdeklődők nyilvánvalóan a kiírásban is megtalálták.

A sajtóban megjelent cikk megfogalmazása alapján ez az információ újként hat a felületes olvasó számára és ellentmondás feltételezésére adhat okot az alap megrendelés értéke és az opcióval növelt, maximális érték közt. A BKV nyomatékosan kijelenti, hogy az alapmegrendelésben szereplő 222 motorkocsi felújítására vonatkozó ár – mint korábban is közöltük – 219,2 millió Euro (310,1 forintos tervezési árfolyamon 67,97 milliárd Ft), tehát nem több, mint amiről a Társaság eddig is tájékoztatást adott.

A korrekt tájékoztatás jegyében a BKV ismételten kijelenti, hogy előrelátóan és a szabályok maximális betartásával járt el, a tender kiírást és a szerződéskötést egyaránt a legnagyobb körültekintéssel készítette elő és folytatta le.BKV Zrt.