BKV.hu

A BKV értetlenül áll a Skinest Rail hozzáállása előtt

2015-07-17 12:53:40

A BKV az M3-as metróvonal szerelvényeinek modernizálására és felújítására kiírt közbeszerzési eljárást az uniós jognak minden tekintetben megfelelő hazai közbeszerzési törvény szerint folytatta le.


A BKV értetlenül áll a Skinest Rail azon lépése előtt, hogy az Európai Bizottságnál tett panaszt, hiszen a cégnek az összegezés kiküldésétől számított három napig lehetősége lett volna vitarendezési eljárás kezdeményezésére a BKV-nál, amit nem tett meg. Az Európai Bizottság bevonása teljesen fölösleges, amennyiben a Skinest tiszteletben tartja az uniós jognak minden tekintetben megfelelő közbeszerzési törvényt, hiszen a törvény szerint a szerződéskötési moratórium tíz napja alatt  módja van a jogorvoslati eljárás bejelentésére, amelyet a mai napon kézbesítettek is a BKV részére. A Skinest Rail tisztában  van azzal, hogy  az Európai Bizottságtól függetlenül módja van jogorvoslatra, mellyel élt is, de csak azt követően, hogy az Európai Bizottságnál panaszt tett és ezt széles körben kommunikálta. 


A közbeszerzésekről szóló törvény szerint az érvényes ajánlatokat kell értékelni. Érvényes ajánlatot pedig egyedül a Metrowagonmash nyújtott be, így értelmezhetetlen bármilyen összehasonlítás, hiszen csak érvényes ajánlatot lehet összevetni másik érvényes ajánlattal – ilyen pedig nem volt. A BKV nem teheti meg, hogy a közbeszerzési törvény szerint  érvénytelennek minősülő ajánlatot érvényessé nyilvánítson, még akkor sem, ha annak egyes paraméterei kedvezőnek tűnnek.


A Skinest Rail ajánlata számos szakmai követelménynek nem felel meg, így például az ajánlatban szereplő áramszedők konstrukciója nem illeszkedik az M3 vonal adottságaihoz, a járművek homlokfalán a felújítás során kialakításra kerülő menekítő ajtók és lejáratok műszaki kialakítása nem felel meg a jogszabályi előírásokon alapuló, kiírt műszaki követelményeknek, az utastéri ajtóműködtetési módjáról pedig két különböző változat is szerepelt az ajánlatban. Nem tett megfelelő ajánlást a járművezetői oktató szimulátor, valamint az elvárt minimális ülőhely arány tekintetében sem. Mindezek, valamint egyes további dokumentációk hiányosságai miatt az ajánlata érvénytelen.
A BKV Zrt. határozottan kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás szabályos volt és mind az uniós jog, mind a magyar közbeszerzési törvény követelményeinek maximálisan megfelelt, amit a hatóságok előtt is bizonyítani fog. Az ezzel ellentétes bármilyen feltételezést és kommunikációt a Társaság visszautasítja.


BKV Zrt.