BKV.hu

A BKV a mindenkori jogszabályi előírások maximális betartásával végzi a beszerzéseit

2020-11-20 20:35:13

A Társaságunk használt alacsonypadlós csuklós autóbuszok bérlésének tárgyában megjelent sajtóhírekkel kapcsolatban kijelentjük: a BKV Zrt. mint közpénzekből működő, közszolgáltatást nyújtó vállalat minden esetben, így jelen közbeszerzés esetében is maradéktalanul betartja a közbeszerzési törvény előírásait. A BKV az ajánlatkéréseit, beszerzéseit transzparens módon, a vonatkozó törvények betartásával, a legszigorúbb szabályok szerint végezte és végzi.

A teljes átláthatóság jegyében a BKV a közbeszerzés dokumentációját – a GDPR szabályozásnak is megfelelve – néhány napon belül a társaság honlapján elérhetővé teszi. Tüttő Kata főpolgármester-helyettes felkérte a Társaság Felügyelőbizottság elnökét a kérdés soron kívüli kivizsgálására.

A BKV a közbeszerzési törvény keretei között dönt az ajánlatok elfogadhatóságáról

A BKV Zrt. dízelüzemű, használt alacsonypadlós csuklós autóbuszok bérlése tárgyban írt ki közbeszerzési eljárást. Új autóbuszok beérkezéséig a BKV Zrt. több forrásból kényszerül fedezni jármű igényét, ennek egyik módja autóbuszok átmeneti bérlése. A szerződéskötés érdekében uniós, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a BKV Zrt. Az ajánlattételi határidőig, 2020. május 25-ig három ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát.

Míg az INFINITOURS Kft. nem nyújtott be szakmai ajánlatot, a két másik jelentkező, a CR-Facilities Zrt. és a Truck-Trailer&Parts Kft. ajánlatát érvényesnek minősítette a bizottság.

A  közbeszerzési törvény határozza meg azokat az ún. kizáró okokat, melyek fennállása esetén az adott gazdasági szereplő nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban. Ezen okok között találhatjuk az  ún. offshore kizáró okokat (62. § (1) bekezdés k) pont). A törvény végrehajtási rendelete meghatározza azt is, hogy ezeket a kizáró okokat milyen módon, milyen nyilatkozatok, illetve igazolások útján kell ellenőriznie az ajánlatkérőknek.

A bírálóbizottság – megfelelve a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó végrehajtási rendeletekben előírtaknak – vizsgálta és bírálta az ajánlatokat. A szakmai értékelés kiterjedt a kizáró okok fennállásának vizsgálatára, a pályázó alkalmasságára, valamint az ajánlatok precíz és részletes kiértékelésére is. Az érvényes ajánlatot benyújtó cégek a jogszabályban előírtaknak megfelelően igazolták, hogy megfelelnek az alkalmassági követelményeknek, illetve, hogy kizáró okok velük szemben nem állnak fenn.

A kedvezőbb ajánlatot a CR-Facilities Zrt. tette, ahol a bérleti díj: 1 190 000 Ft/hó/jármű, szemben a Truck-Trailer&Parts Kft. által megajánlott 1 290 000 Ft/hó/jármű ajánlati árral. Társaságunk így értelemszerűen a legalacsonyabb összegű, azaz a kedvezőbb ajánlatot benyújtó  CR-Facilities Zrt.-vel írta alá a szerződést 2020. október 30-án.

A szakmai bírálóbizottság ezen előírásoknak megfelelve megállapította, hogy a CR-Facilities Zrt. a Kbt.-ben és a végrehajtási rendeletben meghatározottak szerint igazolta, hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt, ajánlata érvényes.

Ismételten leszögezzük, hogy a szóban forgó beszerzés is a mindenkori jogszabályi előírások maximális betartása mellett zajlott, s a teljes folyamatot végig a  teljes transzparencia jellemezte. 

BKV Zrt.