BKV.hu

Versenyeztetés

A BKV Zrt. a közbeszerzési értékhatár alatti, versenyeztetési eljárásokat az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával folytatja le. Az eljárások beszerzési dokumentumai az EKR rendszerben érhetők el, a BKV Zrt. holnapján nem kerülnek közzétételre.

Az eljárások a következő linken érhetők el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista

Az Ajánlatkérőnél a „Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság”-ra, az Irányadó eljárási rendnél a „Nemzeti eljárásrend”-re, az Eljárás fajtájánál a „Meghirdetéssel induló tárgyalásos értékhatár alatti beszerzés”-re és a „Meghirdetéssel induló tárgyalás nélküli értékhatár alatti beszerzés”-re javasolt szűrni.

Ezt követően az adott eljárás „Műveletek” oszlopában megjelenő „Részletek”-re kattintás után érhető el az eljárás ajánlattételi felhívása, illetve tekinthetők meg az eljárásra vonatkozó főbb adatok.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárásban való részvételhez az EKR-be való regisztráció szükséges! Az eljárás további dokumentumait az EKR-ben regisztrált és ajánlat összeállítására jogosultsággal rendelkező Felhasználók az „Érdeklődés jelzése” funkció indítása után tekinthetik meg. Az eljárással kapcsolatos kérdések az EKR-ben erre létrehozott „Kommunikáció” felületen tehetők fel.

Cím Eljárás száma Határidő
Utasvédő korlátok, parkolás gátló oszlopok javítása, cseréje V-364/15. 2016-01-18 10:48:26
Hírközlési rendszerekhez kapcsolódó vezetékes és vezeték nélküli adatátviteli berendezések karbantartása és javítása V-364/14 2014-11-20 10:03:03
M1, M2 vonali rádiórendszer beszédforgalom külső rendszerekre gyakorolt zavarásának megszüntetése V-363/15. 2016-01-18 11:05:51
Combino villamosok ajtóműködtető rendszer alkatrészeinek javítása V-362/14 2015-05-19 12:55:42
BKV Zrt. Baross villamos zavarelhárító épület tető javítási munkái V-361/15 2015-12-17 07:51:12
Csiszolóvásznak és csiszolópapírok beszerzése V-361/13 2014-05-14 10:52:18
M2 vonal diszpécser rendszerek javítása és hibaelhárítása V-360/15. 2016-02-02 10:09:57
A BKV Zrt. villamos vonalain történő különféle rakodási, valamint karbantartási és fenntartási munkák elvégzése V-360/14 2015-03-24 15:45:56
Csiszoló szerszámok (vágókorongok, tisztítókorongok, csiszolókorongok, csiszolótárcsák) beszerzése V-360/13 2014-05-13 13:49:46
Légszennyező pontforrások emisszió mérése V-359/2013 2014-05-13 10:29:44
M2 vonal adatátviteli rendszer eseti javítása, szoftverek nyomon követése V-359/15. 2016-02-02 10:00:32
ATÜI tevékenységi körébe tartozó folyamatok során szükséges minősítések, tanúsítások elvégzése, beszerzésre kerülő járművek eseti felülvizsgálata, minősítése, üzembe-helyezése V-359/14 2014-10-30 14:33:54
28/37-es villamos vonalakon, Maglódi úton különböző vágányszakaszok felújítási munkáinak elvégzése V-358/16 2016-10-20 14:27:43
24 órás zavarelhárítási tevékenység ellátása a BKV Zrt. Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatósága által üzemeltetett létesítmények területén V-358/15 2015-12-08 15:45:04
M3 Deák tér felszínalatti főátemelő nyomott csővezeték cseréje V-358/14 2014-11-05 09:13:50
BKV Zrt. telephelyein, végállomásain, megállóhelyein 24 órás sürgősségi rendkívüli hibaelhárítási ügyelet és hibajavítási feladatok elvégzése épületgépészeti, épület fenntartási és egyéb munkák vonatkozásában V-357/15 2016-02-04 09:38:28
ZF váltó alkatrészek konszignációs készletben történő szállítása, ZF automata váltók próbapadi vizsgálata V-356/13 2014-05-14 10:58:57
A BKV Zrt. V-355/14 utóbuszok és trolibuszok kapaszkodórendszerének bevonatolása V-355/14 2014-11-07 13:24:48
HÉV járművek fűtőkészülékeinek javítása V-354/16 2016-10-05 10:33:12
Zaj-, és rezgéskibocsátások csökkentési lehetőségeinek szakértői vizsgálata és tanulmányterv készítése V-354/15. 2015-12-15 11:49:43