BKV.hu

Versenyeztetés

A BKV Zrt. a közbeszerzési értékhatár alatti, versenyeztetési eljárásokat az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával folytatja le. Az eljárások beszerzési dokumentumai az EKR rendszerben érhetők el, a BKV Zrt. holnapján nem kerülnek közzétételre.

Az eljárások a következő linken érhetők el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista

Az Ajánlatkérőnél a „Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság”-ra, az Irányadó eljárási rendnél a „Nemzeti eljárásrend”-re, az Eljárás fajtájánál a „Meghirdetéssel induló tárgyalásos értékhatár alatti beszerzés”-re és a „Meghirdetéssel induló tárgyalás nélküli értékhatár alatti beszerzés”-re javasolt szűrni.

Ezt követően az adott eljárás „Műveletek” oszlopában megjelenő „Részletek”-re kattintás után érhető el az eljárás ajánlattételi felhívása, illetve tekinthetők meg az eljárásra vonatkozó főbb adatok.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárásban való részvételhez az EKR-be való regisztráció szükséges! Az eljárás további dokumentumait az EKR-ben regisztrált és ajánlat összeállítására jogosultsággal rendelkező Felhasználók az „Érdeklődés jelzése” funkció indítása után tekinthetik meg. Az eljárással kapcsolatos kérdések az EKR-ben erre létrehozott „Kommunikáció” felületen tehetők fel.

Cím Eljárás száma Határidő
Metró vonalakra beépítendő kapcsolószerek minőségi vizsgálata roncsolásos és roncsolásmentes módszerekkel V-204/15 2015-08-06 11:54:41
Metró vonalakon (M1, M2, M3, M4) található speciális (biztonsági) üvegek gyártása, szállítása és cseréje V-316/15 2015-12-17 08:02:57
Metró teherszállító járművek főjavítása, fővizsgája V-408/14 2014-11-12 12:13:58
Metró sínpálya alátámasztó alaplemezek korrózióvédő bevonatokkal való ellátása V-377/14 2014-10-06 10:49:51
Metró motorkocsik üzemmódváltó-kapcsolóinak javítása V-25/15 2015-08-17 09:48:15
Metró motorkocsi vonszoló-berendezés időszakos karbantartása és eseti javítása V-237/16 2016-08-11 12:18:33
Metró motorkocsi elektromechanikus ajtóvezérlő panel, illetve ellenőrző egységek beszerzése V-488/14 2015-06-08 15:12:47
Metró motorkocsi EK.7.A tip. légsűrítő szelepalkatrészeinek beszerzése V-53/14 2014-05-14 10:19:28
Metró járművekhez áramszedő tartozékok beszerzése BKV Zrt. V-80/15. 2015-07-23 14:53:50
Metró járműveken alkalmazott azbesztmentes féktuskók újra betétezése V-142/15 2015-09-25 08:51:05
Metró infrastruktúra és gördülő járműállomány infrakamerás üzemeltetési és karbantartási diagnosztikai vizsgálata és dokumentálása V-296/14. 2015-02-09 10:59:00
Metró és Villamos járművek mechanikus alváz alkatrészeinek beszerzése V-201/15 2015-09-10 08:58:56
Metró és MILLFAV telephelyein valamint metró vonalakon található gépi és kézi mozgatású kapuk és sorompók rendszeres karbantartása és eseti javítása V-16/15 2016-05-24 12:45:23
Metró és MFAV motorkocsik szerelt légtömlőinek, valamint azok egyes tartozékainak beszerzése V-54/14 2014-05-14 10:15:24
Metró és MFAV motorkocsik egyes rugóinak ellenőrzése és javítása, rugók beszerzése V-49/15 2015-07-21 14:24:52
Metró és MFAV járművek utastéri világítótest műanyag buráinak beszerzése V-122/13 2014-05-13 09:55:44
Mercedes-Benz O530 Citaro autóbusz üzemanyag-ellátó rendszeréhez alkatrészek beszerzése V-86/16 2016-03-31 07:15:16
Menetrendi indító-, utastájékoztató- és járműérzékelő berendezések karbantartása, javítása V-393/14 2015-08-03 15:00:59
Maumik gyártmányú fedezőjelző berendezések időszakos karbantartása és javítása V-378/16 2016-12-02 11:37:54
MAN NGE 152 típusú trolibuszok szakszervizi tevékenységet igénylő eseti javítása, karbantartása, balesetes javítása V-162/14 2014-07-30 10:29:44