BKV.hu

Versenyeztetés

A BKV Zrt. a közbeszerzési értékhatár alatti, versenyeztetési eljárásokat az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával folytatja le. Az eljárások beszerzési dokumentumai az EKR rendszerben érhetők el, a BKV Zrt. holnapján nem kerülnek közzétételre.

Az eljárások a következő linken érhetők el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista

Az Ajánlatkérőnél a „Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság”-ra, az Irányadó eljárási rendnél a „Nemzeti eljárásrend”-re, az Eljárás fajtájánál a „Meghirdetéssel induló tárgyalásos értékhatár alatti beszerzés”-re és a „Meghirdetéssel induló tárgyalás nélküli értékhatár alatti beszerzés”-re javasolt szűrni.

Ezt követően az adott eljárás „Műveletek” oszlopában megjelenő „Részletek”-re kattintás után érhető el az eljárás ajánlattételi felhívása, illetve tekinthetők meg az eljárásra vonatkozó főbb adatok.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárásban való részvételhez az EKR-be való regisztráció szükséges! Az eljárás további dokumentumait az EKR-ben regisztrált és ajánlat összeállítására jogosultsággal rendelkező Felhasználók az „Érdeklődés jelzése” funkció indítása után tekinthetik meg. Az eljárással kapcsolatos kérdések az EKR-ben erre létrehozott „Kommunikáció” felületen tehetők fel.

Cím Eljárás száma Határidő
Szűrők beszerzése V-214/14 2014-11-19 15:11:24
A BKV Zrt. különböző létesítményeiben üzemelő személy- és teherfelvonók karbantartása, eseti javítása V-386/14 2014-11-13 12:17:51
Metró teherszállító járművek főjavítása, fővizsgája V-408/14 2014-11-12 12:13:58
Metró, MFAV motorkocsik rotációs és csavar kompresszor alkatrészeinek beszerzése BKV Zrt. V-399/14. 2014-11-12 11:54:03
Szoknyalemezek beszerzése KCSV7 villamosokhoz V-333/14 2014-11-11 14:44:34
HÉV vonalakon alkalmazott Thales és Alcatel FieldTrac LM típusú tengelyszámlálóhoz próbapad létesítése VB-29/14 2014-11-11 12:34:59
A BKV Zrt. V-355/14 utóbuszok és trolibuszok kapaszkodórendszerének bevonatolása V-355/14 2014-11-07 13:24:48
Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése V-432/14 2014-11-07 12:46:40
M3 Deák tér felszínalatti főátemelő nyomott csővezeték cseréje V-358/14 2014-11-05 09:13:50
Klímatöltő szervizberendezések karbantartása BKV Zrt. V-366/14 2014-11-04 13:47:29
HÉV vonalakon szintbeli gyalogos keresztezés kialakítása VB-443/14 2014-11-03 15:15:44
HÉV vonalakon peronok arculatjavító felújításának kivitelezése VB-445/14 2014-11-03 15:10:26
HÉV vonalakon peronok felújítása VB-444/14 2014-11-03 15:06:34
ATÜI tevékenységi körébe tartozó folyamatok során szükséges minősítések, tanúsítások elvégzése, beszerzésre kerülő járművek eseti felülvizsgálata, minősítése, üzembe-helyezése V-359/14 2014-10-30 14:33:54
Felsővezeték hálózat komplex mérése a BKV Zrt.HÉV vonalain V-289/14 2014-10-30 09:56:38
BKV Zrt. telephelyein 24 órás sürgősségi hibaelhárítási ügyelet biztosítása és hibajavítási feladatok elvégzése V-322/13 2014-10-28 14:39:27
M2 vonal kitérőiben félváltók és keresztezési középrészek cseréje VB-120/2014 2014-10-27 08:34:27
Szigetelt sínillesztések készítése M3 vonalon V-385/14 2014-10-22 10:41:46
MILLFAV (M1) felsővezeték hálózaton részleges munkavezeték csere VB-242/2014 2014-10-22 08:49:51
Trolibusz járművek hűtő-fűtő ventilátorainak beszerzése V- 305/14 2014-10-22 08:25:03