BKV.hu

Versenyeztetés

A BKV Zrt. a közbeszerzési értékhatár alatti, versenyeztetési eljárásokat az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával folytatja le. Az eljárások beszerzési dokumentumai az EKR rendszerben érhetők el, a BKV Zrt. holnapján nem kerülnek közzétételre.

Az eljárások a következő linken érhetők el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista

Az Ajánlatkérőnél a „Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság”-ra, az Irányadó eljárási rendnél a „Nemzeti eljárásrend”-re, az Eljárás fajtájánál a „Meghirdetéssel induló tárgyalásos értékhatár alatti beszerzés”-re és a „Meghirdetéssel induló tárgyalás nélküli értékhatár alatti beszerzés”-re javasolt szűrni.

Ezt követően az adott eljárás „Műveletek” oszlopában megjelenő „Részletek”-re kattintás után érhető el az eljárás ajánlattételi felhívása, illetve tekinthetők meg az eljárásra vonatkozó főbb adatok.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárásban való részvételhez az EKR-be való regisztráció szükséges! Az eljárás további dokumentumait az EKR-ben regisztrált és ajánlat összeállítására jogosultsággal rendelkező Felhasználók az „Érdeklődés jelzése” funkció indítása után tekinthetik meg. Az eljárással kapcsolatos kérdések az EKR-ben erre létrehozott „Kommunikáció” felületen tehetők fel.

Cím Eljárás száma Határidő
24 órás zavarelhárítási tevékenység ellátása a BKV Zrt. Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatósága által üzemeltetett létesítmények területén V-358/15 2015-12-08 15:45:04
28/37-es villamos vonalakon, Maglódi úton különböző vágányszakaszok felújítási munkáinak elvégzése V-358/16 2016-10-20 14:27:43
ATÜI tevékenységi körébe tartozó folyamatok során szükséges minősítések, tanúsítások elvégzése, beszerzésre kerülő járművek eseti felülvizsgálata, minősítése, üzembe-helyezése V-359/14 2014-10-30 14:33:54
M2 vonal adatátviteli rendszer eseti javítása, szoftverek nyomon követése V-359/15. 2016-02-02 10:00:32
Légszennyező pontforrások emisszió mérése V-359/2013 2014-05-13 10:29:44
Csiszoló szerszámok (vágókorongok, tisztítókorongok, csiszolókorongok, csiszolótárcsák) beszerzése V-360/13 2014-05-13 13:49:46
A BKV Zrt. villamos vonalain történő különféle rakodási, valamint karbantartási és fenntartási munkák elvégzése V-360/14 2015-03-24 15:45:56
M2 vonal diszpécser rendszerek javítása és hibaelhárítása V-360/15. 2016-02-02 10:09:57
Csiszolóvásznak és csiszolópapírok beszerzése V-361/13 2014-05-14 10:52:18
BKV Zrt. Baross villamos zavarelhárító épület tető javítási munkái V-361/15 2015-12-17 07:51:12
Combino villamosok ajtóműködtető rendszer alkatrészeinek javítása V-362/14 2015-05-19 12:55:42
M1, M2 vonali rádiórendszer beszédforgalom külső rendszerekre gyakorolt zavarásának megszüntetése V-363/15. 2016-01-18 11:05:51
Hírközlési rendszerekhez kapcsolódó vezetékes és vezeték nélküli adatátviteli berendezések karbantartása és javítása V-364/14 2014-11-20 10:03:03
Utasvédő korlátok, parkolás gátló oszlopok javítása, cseréje V-364/15. 2016-01-18 10:48:26
HÉV térvilágítási oszlopok és elemeinek, fődarabjainak diagnosztikai vizsgálat alapján történő javítása, cseréje V-365/15 2016-05-11 13:48:40
Hosszúréti-patak menti töltés megtámasztása V-369/14 2015-07-13 11:24:46
Villamos- és metró járművek kardántengelyeinek javítása V-371/14 2015-07-23 13:47:39
Vasúti vontató és vontatott teherszállító járművek alkatrészeinek beszerzése V-373/15 2016-01-27 10:59:05
50-es villamos vonal saját kapacitást meghaladó felújítási munkáinak elvégzése az új, alacsonypadlós villamosok közlekedtetése érdekében V-373/16 2016-10-20 10:37:22
Akna utcai útátjáró átépítése (BODAN polimerbeton burkolóelemekkel) V-374/16 2016-10-18 12:59:19