BKV.hu

Versenyeztetés

A BKV Zrt. a közbeszerzési értékhatár alatti, versenyeztetési eljárásokat az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával folytatja le. Az eljárások beszerzési dokumentumai az EKR rendszerben érhetők el, a BKV Zrt. holnapján nem kerülnek közzétételre.

Az eljárások a következő linken érhetők el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista

Az Ajánlatkérőnél a „Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság”-ra, az Irányadó eljárási rendnél a „Nemzeti eljárásrend”-re, az Eljárás fajtájánál a „Meghirdetéssel induló tárgyalásos értékhatár alatti beszerzés”-re és a „Meghirdetéssel induló tárgyalás nélküli értékhatár alatti beszerzés”-re javasolt szűrni.

Ezt követően az adott eljárás „Műveletek” oszlopában megjelenő „Részletek”-re kattintás után érhető el az eljárás ajánlattételi felhívása, illetve tekinthetők meg az eljárásra vonatkozó főbb adatok.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárásban való részvételhez az EKR-be való regisztráció szükséges! Az eljárás további dokumentumait az EKR-ben regisztrált és ajánlat összeállítására jogosultsággal rendelkező Felhasználók az „Érdeklődés jelzése” funkció indítása után tekinthetik meg. Az eljárással kapcsolatos kérdések az EKR-ben erre létrehozott „Kommunikáció” felületen tehetők fel.

Cím Eljárás száma Határidő
HÉV vonalakon peronok, gyalogátjárók és átjárókkal érintett vágányszakaszok felújítása VB-216/14 2014-07-23 10:06:35
HÉV vonalakon peronok felújítása VB-444/14 2014-11-03 15:06:34
HÉV vonalakon peronok arculatjavító felújításának kivitelezése VB-217/14 2014-07-10 09:34:11
HÉV vonalakon peronok arculatjavító felújításának kivitelezése VB-445/14 2014-11-03 15:10:26
HÉV vonalakon alkalmazott Thales és Alcatel FieldTrac LM típusú tengelyszámlálóhoz próbapad létesítése VB-29/14 2014-11-11 12:34:59
HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok V-116/16. 2016-03-04 07:21:24
HÉV utastéri kamerarendszer javítása V-319/16 2016-09-19 12:41:34
HÉV URH járműantennák cseréje V-80/14 2014-05-14 10:23:51
HÉV tetőellenállások javítása V-330/16 2016-09-19 13:16:07
HÉV térvilágítási oszlopok és elemeinek, fődarabjainak diagnosztikai vizsgálat alapján történő javítása, cseréje V-365/15 2016-05-11 13:48:40
HÉV területén található vonalas és egyéb építmények, valamint a bennük található eszközök biztonságtechnikai hibáinak eseti javítása V-248/14 2014-08-11 08:30:12
HÉV személyszállító járművek fékállapot visszajelzőrendszeréhez LED technológiájú fényforrás beszerzése V-59/15 2015-04-09 11:21:05
HÉV személyszállító járművek csapnyomás mérésének elvégzése és kiértékelése mobil kerékmérő berendezéssel V-217/15. 2015-10-06 07:34:56
HÉV rádiós linkkapcsolatok javítása, bázisállomások rádiós egységeinek korszerűsítése V-60/14 2014-05-14 10:00:17
HÉV motoralkatrészek beszerzése V-294/16 2016-09-29 13:29:13
HÉV járműveken alkalmazott speciális levegős készülékek javítása V-470/14 2015-03-30 11:30:36
HÉV járművek fűtőkészülékeinek javítása V-354/16 2016-10-05 10:33:12
HÉV és MFAV speciális egyenfeszültségű kapcsolók, bütykös elemek beszerzése V-133/15 2015-09-10 08:54:27
HÉV biztosítóberendezési és hírközlési mérőműszerek hitelesítése és eseti javítása V-188/14 2015-07-03 07:14:41
Háztartási és konyhai cikkek szállítása V-329/15 2015-12-01 14:28:23