BKV.hu

Épületenergetikai fejlesztések a BKV Zrt-nél

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 69,16 millió forint, Kohéziós Alap és magyar költségvetési forrású, vissza nem térítendő támogatást nyert a Széchenyi 2020 program keretén belül, az „Állami támogatási szabályok szerint megvalósuló épületenergetikai fejlesztések” című KEHOP-5.2.8-17 kódszámú pályázati felhíváson, mely a beruházási összeg 31,85 %-a. A BKV Zrt. három telephelyén, nyolc épület energetikai korszerűsítése valósult meg.

A beruházás keretében a Száva és Szépilona villamos kocsiszínekben épületenergetikai gépészeti korszerűsítések történtek. Az elavult, gazdaságosan nem üzemeltethető, nagy hőveszteségű, alacsony hatásfokú, gyakori meghibásodású kazánokkal működő korábbi rendszer helyett, külső hőmérséklet függvényében szabályozott új kazánok kerültek beépítésre. Használati melegvíz termelés részbeni kiegyenlítése napkollektorokkal valósult meg.

Az Akácfa utcai Székházban, az épület adottságait figyelembe vevő napelemes rendszer került telepítésre. A BKV Zrt. villamos energia fogyasztása rendkívül magas, melyet így részben megújuló energiából tud már fedezni. A megvalósult épületenergetikai fejlesztés révén, a társaság napi költségei csökkennek, mely hozzájárul a gazdaságosabb működéshez és az alkalmazotti létszám hosszú távú megtartásához is. A beruházás környezetünk terhelésének csökkentését is eredményezi.

 

A Széchenyi 2020 program keretében, 69,16 millió forint, Kohéziós Alap és magyar költségvetési forrású, vissza nem térítendő támogatás segítségével valósult meg az épületenergetikai fejlesztés. A munkálatokon három Kivitelező cég dolgozott, kiválasztásuk közbeszerzés útján történt. A kivitelezés 2017. augusztus 01-én kezdődött el, a beruházás teljes elszámolása, zárása 2018. augusztus 30-án megtörtént.

A fenntartási időszak kezdete: 2018. szeptember 22.

A fenntartási időszak vége: 2023. szeptember 21.

 

További információ kérhető:

dr. Fazakas Judit, +36-70-390-8461, drfazakasj@bkv.hu